Történelem

Julius Caesar születése

|

I.e. 100-ban ezen a napon született Gaius Julius Caesar, az ókor egyik legnagyobb egyénisége. Előkelő római család sarja volt, származását egészen Aeneasig és annak anyjáig, Venusig vezette vissza. Családja nem volt nagyon tehetős. Caesar felemelkedését kiemelkedő szellemi képességeinek, hadvezéri rátermettségének köszönhette.

Nem utolsósorban annak, hogy a katonái tűzbe mentek érte. Caesar magas termetű férfi volt, meleg barna szemekkel. Epilepsziában szenvedett, és később kopaszodni is kezdett. Nagyszerűen forgatta a kardot, és a csatában nem ismert félelmet. A csatában mindig élenjárt, és skarlátpiros köpenyt viselt, hogy katonái könnyen felismerjék. Ciceró a „harag eszközének” nevezte aki „rettenetes a maga elszántságában, kirobbanó gyorsaságában, és erejében.”

Már kora ifjúságában tanúságot tett hidegvéréről, és elszántságáról. Kétszer is megváltoztatta a római történelem menetét. Egyszer, amikor legyőzte a gallokat, és kilenc évig volt Gallia kormányzója. Másodszor amikor diktátornak választották Rómában. Ezzel véget vetett a köztársaság korának. I. e. 49. január 10-én Julius Caesar egyik légiójával átkelt a Rubiconon. A Rubicon egy patak Ravennától délre. Ezzel a tettével Caesar semmibe vette a szenátus Lex Cornelia Majestatis törvényét, amely megtiltotta a hadvezéreknek, hogy az általuk igazgatott provinciából kivezessék a seregeiket.

Mielőtt Caesar a patakba lépett volna ezzel a szavakkal fordult embereihez: „Alea acta est.” A kocka el van vetve. Ezzel a tettével hadat üzent a köztársaságnak.

A Rubicon volt akkor a határ a köztársaság és Gallia Cisalpina provincia- a mai Észak –Olaszország- határát. Caesar kilenc évig kormányozta a tartományt, csakúgy, mint Gallia Transalpinát. Ez a terület a mai Franciaország és Belgium területén volt. Nagyon kemény harcokat folytatott a helyi törzsek ellen, hogy leigázza őket Róma nevében.

Bár soha nem hívatta magát császárnak, a német „kaiser” és az orosz „ cár” az ő nevéből származik. I.e. 45-ben bevezette a Julianus naptárt. Ez a naptár egészen 1582-ig volt használatban. Ciceró a naptár bevezetésekor azt mondta: „még a csillagok is Caesar akaratának engedelmeskednek.” Caesar naptárát felváltotta Gergely pápáé, de a július hónap a nagy férfiú nevét viseli.

I. e. 44. „Vigyázz március idusára!” Figyelmeztette Caesart néhány nappal korábban a jós Spurinna. Caesar nem törődött vele. Hiszen öt évig volt diktátor, miután erős kézzel leverte az ellene szövetkezett nemeseket, köztük a nagy Pompeiust is.

Azt tudta, hogy akadnak haragosai a szenátorok között, de azt nem, hogy pont a szenátorok szövetkeztek a halálára. Caesar annyira biztos volt helyzetében, és a rómaiak tiszteletében, hogy még a testőreit is elbocsátotta aznapra.

Azon a márciusi napon elindult Pompeius színházába, ahol a szenátus ülésezett. Útközben egy barátja átnyújtotta neki írásban az ellene szőtt merénylet részleteit. Caesar így válaszolt: „Cras legam.” Holnap elolvasom, és odacsapta a többi levél közé, mert nem volt ideje elolvasni. A színházba lépve meglátta a tömegben Spurinnát. „Eljött március idusa”- fordult felé gúnyosan. „Igen- felelte a jós-, de még nem múlt el.” Caesar pályafutásához és megnyilatkozásaihoz szállóigék egész sora kapcsolódik: “átlépte a Rubikont”, “a kocka el van vetve”, “te is, fiam, Brutus”. Ezek történeti munkáiban nem szerepelnek, viszont a galliai háborúról írott műben és a polgárháború krónikájában olvasható: “Az emberek szívesen hiszik, amit kívánnak”, illetve “szívesen hisszük, amit kívánunk”. Egyébként árulásáért Dante a Pokol legalsó bugyrába helyezte Brutust, Júdás mellé, a Sátán szájába.

Caesar a hiedelemmel ellentétben nem császármetszéssel jött a világra. Abban az időben egy ilyen beavatkozás valószínű, hogy végzetes lett volna az édesanyja számára. Márpedig tudjuk, hogy Caesar anyja fia felnőtt koráig kitűnő egészségnek örvendett. Julius Caesar művei magyarul több fordításban is megjelentek.

Gaius Julius Caesart nagy hadvezérként, államférfiúként, latin íróként és történelemíróként, az ókori történelem egyik legnagyobb alakjaként tartják nyilván, akit győzelmei Róma és az akkori világ urává tettek.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE