Baross Gábor a „vasminiszter”

„Nem kicsinyes pártpolitikai, vagy önző célokért való küzdésben látta ő a képviselői kötelességek teljesítését, hanem abban a törekvésben, mely mindenben a nemzetnek akar hasznára válni.”

Újabb Csányi–Lázár csörte

Lázár János ellentmondásos személyiség, a magyar politika meghatározó szereplője napjainkban. Döntései, ha csak közvetett módon is, de jelentőst befolyást gyakorolhatnak valamennyiünk életére. Nem tartozik a rokonszenvesebb politikusok közé.

Petőfinek tv-je lesz

A magam részéről közmédiát már nem nézek. Nagyon ott van. Számtalan siker, több pénz az embereknél, csökkenő szegénység, illetve emberi erőforrásilag szociálisan rászoruló.

Hunyadi Mátyás királlyá választása

1458.január 24-én, Budán, a Duna jegén a főpapok és a főurak királlyá választották Hunyadi Mátyást. Kiskorúsága miatt Szilágyi Mihályt 5 évre kormányzóvá nevezték ki.

Wilson elnök pontjai

A wilsoni 14 pontot kellett volna alkalmazni Magyarország területein is, de a Magyarországgal szomszédos kormányok azt nem ismerték el. Károlyi Mihály bízott benne.

A forradalom eltiprása

Hajnali 4 órakor általános szovjet támadás indul Budapest, a nagyobb városok és a fontosabb katonai objektumok ellen. Budapestet Kuzma Grebennyik gárdavezérőrnagy öt hadosztállyal támadta.

Az első bécsi döntés

„Mindenütt, amerre mentünk, őszirózsákat szórtak reánk. Kosárral, szakajtóval szórták a lányok az őszirózsát. Az autót behavazta a sok virág, mindenkinek … Bővebben

A „sivatagi róka” halála

“Igen merész és ügyes ellenfél áll velünk szemben. Egy, a háború vérzivatarából kiemelkedő nagy hadvezér.” (Winston S. Churchill 1942 januárjában, a brit alsóházban mondott szavai Rommelről.)

Az ozorai diadal

1848. október 7-én kerítették be Ozora mellett a Perczel Mór ezredes és Görgei Artúr őrnagy vezette nemzetőrök, valamint a Csapó … Bővebben

Komárom feladása 1849

Másfél hónappal a világosi fegyverletétel után 1849. szeptember 27-én Klapka György tábornok aláírta a komáromi vár megadásának előfeltételét képező megegyezést, amely szabad elvonulást és büntetlenséget

A V-2 bevetése

A második világháború folyamán a németek kiemelkedő eredményeket értek el a rakétakutatás terén. A V2 rakéták komoly pánikot okoztak a … Bővebben

Sztálin és Hitler paktuma

Egy volt SS tiszt, azt írta a naplójába: “Nem tudtuk megérteni a szerződést mivel a német propaganda évek óta már világossá tette, hogy a bolsevikok voltak a fő ellenség.”

Hannibál Róma rémálma

Hannibál megnyerő egyéniség volt, izmos termetű, és a krónikák szerint jóképű is. Huszonhét évesen már hadsereg élén állt. Huszonkilenc évesen pedig egy páratlanul merész és kockázatos vállalkozásba kezdett.

Néró felgyújtatta Rómát

A világtörténelemben kevés uralkodónak volt rosszabb híre. Voltak nála őrültebb és kegyetlenebb zsarnokok is, neve egyet jelent a gonoszsággal és az erkölcstelenséggel.

A Bastille ostroma

Amikor XVI. Lajost értesítették a Bastille elestéről, a király felsóhajtott: “Micsoda lázadás! Micsoda lázadás!” Mire La Rochefoucauld-Liancourt herceg közbe szólt: “Ó, Felség!… Mondja inkább így: forradalom!”

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE