Mindennapi tudomány

Közelebb a titokhoz

|

A tudósok rendkívül közel kerültek a világűr kifejlődése titka megfejtéséhez. Brit és ausztrál csillagászok csoportja bebizonyította a sötét energia létezését, amelyik arra kényszeríti a világegyetemet, hogy egyre gyorsabban táguljon.

Az 1920-as évek óta közismert, hogy az univerzum tágul. Az általános relativitáselmélet egyenletei alkalmasak voltak arra, hogy az Univerzum fejlődését is leírják. andromeda

Az Einstein-egyenletek következményeit kutató fizikusok (maga Einstein is) meglepetve állapították meg, hogy a megoldások nem statikus teret írnak le: az Univerzum vagy tágul, vagy összehúzódik. Egészen addig senki nem kételkedett a tér állandóságában. Ez annyira mélyen gyökerezett a tudományos világképben, hogy még Einstein is, mikor rájött, hogy egyenleteinek megoldása egy olyan Világegyetem, amely vagy tágul, vagy összehúzódik, bevezetett egy állandó tagot, az ún. kozmológiai állandót, hogy statikus megoldást kapjon. Alekszander Friedmann mutatott rá, hogy ez instabil megoldást jelent: a stabil megoldás az, hogy a tér vagy tágul, vagy összehúzódik.

Az általános relativitáselmélet fenti megállapításának igazolása a csillagászati megfigyeléseknél használt eszközök fejlődése révén következett be. A húszas években a távcsövek javulásával Edwin Hubble-nak sikerült megfigyelnie a környezetünkben levő galaxisokat, és azt állapította meg, hogy azok nagy része távolodik tőlünk, akármilyen irányban is vannak. Hubble azt figyelte meg, hogy a galaxisok majdnem mind vöröseltolódást mutattak. Minél messzebb volt egy galaxis, annál nagyobb sebességgel távolodott tőlünk. Hubble tehát felfedezte, hogy a Világegyetem tágul. Ez a huszadik századi tudomány egyik legfontosabb felismerése. hubble

A leggyorsabban a legtávolabbi és legősibb objektumok távolodnak. Az a benyomás alakul ki, hogy azokat valamilyen erő taszítja ki. Ezt az erőt sötét, azaz láthatatlan energiának nevezték el, amelyik egyenletesen kitölti az ürességet. A jelenség elméleti elvét 1998-ban fogalmazták meg. Bár a tudósok egy része tagadta a sötét energia létezését, állítva, hogy itt másról van szó: úgymond, szupernagy távolságon másképp működnek a gravitációs törvények – a kölcsönös vonzás előbb gyengül, majd azt taszítóerő váltja fel.

Most a csillagászok két egymástól teljesen független módszert alkalmazva bebizonyították, hogy a sötét energia létezik. Földi és Föld körüli pályán lévő teleszkópok segítségével a britek és ausztrálok öt év során adatokat gyűjtöttek 200 ezer galaxis távolodásáról, ami az első módszer lényege volt. Az adatok másik csoportja a galaxishalmazok kialakulása sebességére és térbeli egyenetlenségére vonatkozott. A vizsgált galaxisok legősibbje mintegy 8 milliárd éves, vagyis a világegyetem korának a felét teszi ki.

A sötét energia egyfajta kondenzált közeg, abszolút szokatlan tulajdonságokkal, hatalmas negatív nyomással rendelkezik. Sűrűsége nem változik a világegyetem tágulása során. Ha nagyon sok a sötét energia, a világűr gyorsulva tágul, és nem vonzás, hanem taszítás alakul ki.

A titokzatos szubsztancia hatásáról a tudósok egyelőre csupán közvetve mondhatnak ítéletet, többek között a galaxisok spirál formája elferdítése alapján a sugaraknak nagy láthatatlan tömegek általi elferdülése révén.tagulas

A sötét anyag és sötét energia a világegyetem rejtett tömege 95%-t teszi ki, miközben az atomokból álló anyag, mint például, az emberek, a bolygók, a csillagok, még 5%-t sem tesz ki. A sötét anyag és sötét energia természetének megállapítása, meglehet, a természettudomány legfontosabb feladata. Van remény, hogy erre a kérdésre segít választ adni az AMS-detektor (mágneses alfa-spektrométer), amelyiket a közelmúltban a Nemzetközi Űrállomásra szállítottak. A 7 tonnányi AMS-detektor a világűr sugaraiban a sötét anyag és a szokásos anyag gyenge kölcsönhatásának termékeit fogja keresni.

Hozzászólások

Hozzászólás írása ↓
  1. Lipcsik Zoli

    Ez jó téma! Szeretem! :) (A történelmieket is. Többet lehet itt tanulni, mint akármelyik suliban!)

    ↑ LinkVálasz

Minden vélemény számít!

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE