Jogdoki, Kiemelt

Devizaalapú hitel… Segítség… Mikor?

|

Noha az már közismert, hogy a deviza alapú hitel egy hibás termék, mégsem történik semmi. Mi tüntetünk, a teljesen független magyar bíróság, mostani nevén Kúria pedig vigyázó szemeit Brüsszelre veti. Pedig a deviza alapú hitelezés egy sajátos magyar termék, egy hungarikum.

Mára már minden ötödik adós nehéz helyzetben van. Az eddig meghozott intézkedések a végtörlesztés azoknak kedvezett szó szerint, akik tudtak fizetni. Az árfolyamgát pedig csak eltolja a problémát, de semmit nem old meg!images

A bankok pedig rínak sírnak, hogy milyen veszteség éri őket. Annak ellenére, hogy az OTP bankcsoport 42,5 milliárd forint konszolidált adózott nyereséget ért el 2012 harmadik negyedévben. 2012 egészében is két táborra oszlott a nyolc hazai nagybank: az OTP, a K&H, az UniCredit és a Budapest Bank nyereséges volt, az Erste, az MKB, a Raiffeisen és a CIB viszont veszteséget szenvedett el. Egyedül a K&H Bank közölte ugyanis számait, amelyekből kiderült, nincs különösebb gond a belga tulajdonú hitelintézet eredménytermelő képességével.

Doubravszky György a pénzügyi jogok biztosa szükségesnek tartja annak megvizsgálását, hogy a forintban folyósított és forintban törlesztett deviza alapú hitelt valós tartalma alapján devizában nyilvántartott forinthitelként kell-e kezelni. Amennyiben ez így van, és ezt az állítást a készülő szakértői vizsgálat részletesen alátámasztja, akkor a devizában nyilvántartott forinthitelt hibás terméknek kell ítélni. Hibás termékért a gyártó, a forgalmazó és az engedélyező egyaránt felelősséggel tartozik.

A bankok tisztában vannak azzal, hogy helytelenül jártak el, amikor rátukmálták ügyfeleikre a devizás hiteleket. Mondjuk ki nyíltan: egyszerű profitérdekből becsapták a magyar embereket. Mondta Varga Mihály is államtitkárként 2012 októberében. Azóta Varga Mihály Nemzetgazdasági miniszter lett, eltelt fél év, és a devizahitelesek problémája tovább romlott.

A Patacs – Rácváros Egyesület, mióta a deviza alapú hitelesek problémáival foglalkozik, azóta a tárgyalásos rendezés híve. Azt is mondjuk, hogy a politika, a kormány, a magyar parlament, vagyis a képviselőink kezében van a döntés. Csak az a kérdés, hogy erre mikor kerül sor? Minden nap, minden hét, és hónap késlekedés egyenesen könnyelműség. Időt húzni már nem lehet. Családok tízezrei élnek rettegésben, kilátástalan helyzetben, a gazdaság válságban. Nincs idő várni őszig, vagy jövő év elejéig. Most kell dönteni! Míg nem lesz késő.

Varga Mihály, mint miniszter már sokat tehet. Mert itt az idő!

http://hetivalasz.hu/uzlet/nem-kar-ket-harom-bankert-41579/

Hozzászólások

Hozzászólás írása ↓
 1. Betty White

  Egyetlen anya vagyok a magyarról, Dicsőség Istennek, nem hiszem el, hogy valódi hitelezők még mindig léteznek, a kora délután William Miller Roger-től 2 millió euró összeg került át a számlámra. Lépjen kapcsolatba velük a hitelátutalásról suntrustfinancialhome@gmail.com

  ↑ LinkVálasz
 2. Josef Lewis

  Hello, Josef Lewis vagyok. Egy elismert, törvényes és akkreditált hitelező. Mindenféle hitelt rendkívül gyorsan és egyszerűen adunk ki, személyi kölcsön, autóhitel, otthoni hitel, diákhitel, üzleti kölcsön, feltalálói kölcsön, adósságkonszolidáció stb. Ajánlatunkat .. E-mail: progresiveloan@yahoo.com OR Call / WhatsApp: +16626183756

  -000…

  ↑ LinkVálasz
 3. Szalavics József

  Sajnos én is amikor még jó munkahelyem volt addig tudtam fizetni és egy jobb munkahely miatt váltotam ami 2009 ben meg szünt de előtte meg probáltuk el adni a második feleségemmel és segítséget kértünk a banktól de nem kaptunk semmit csak elutasítást és 2010 ben kénytelen voltam voltam elköltözni a feleségemmel újfehértóra és sajnos ott mukanélküli lettem pedig meg probáltam munkát keresni de ez sajnos 2012 ig tartot most vissza költöztem Nagykanizsára de a lakásom lakhattatlan lett mert teljesen kirámolták mig nem voltam itthon és tiszta penészes lett és mindenképen árerezni szeretnék 4.6 millio Ft ra értékelték de sajnos ez nem hivatalos mert nem volt bnt az értékbecslő de az első a gyerektartásdij mert az is rá van terhelve ! nagyon sajnálom aki enyit meg ad egy romlott lakásra ami aluról is ázik amikor a csatorna nem tudja el nyelni ! Különben meg a raiffeisen banknál vettem fel és ők mindig csak a pénzt követelték de mivel szociális segélyen voltam eddig sajnos már azt sem kapok már !

  ↑ LinkVálasz
 4. Peti66

  Nagyon rászúrtam a deviza hitel miatt!2008-ban vettünk fel hitelt/svájci frank alapút/.2009-ben elváltam a feleségem félre lépése miatt.Itt maradtam több adósággal a nyakamon.Közben édesapám is elhunyt,testvérem nincs.Kevés fízetéssel de szorgalmasan dolgozva egyedül maradtam a nagy világban.Fizettem így is ameddig tudtam.Tavaly nyáron lett volna egy lehetőségem az árfolyam gát ill.25%-os elengedésre az adosságból de sajnos ez nem sikerült,mivel közös vagyon volt még akkor az ingatlan és a volt feleségem,hogy mégegyszer belém rúgjon nem írt alá semmit.Ezért bíróságra adtam a vagyon megosztást.Két tárgyalás között a bank viszont felmondta a szerződést.Hiába került a nevemre a ház közben.Nem érek vele semmit.A házat most is lakom,az utcára nem akarok kerülni.Nagyon kérem mondja meg valaki,hogy mitévő legyek?!Az email címem:hertelend66@gmail.com.Nagyon kérem ha valaki bármely téren tud segíteni az segítsen.Előre is megköszönöm mindenkinek…!!!

  ↑ LinkVálasz
 5. A PSZÁF válasza

  A PSZÁF válasza M.R. –nak bank zaklatása miatt tett bejelentésére…
  fontos….akiket folyamatosan zaklatnak…fogyasztóvédelmi eljárást lehet kezdeményezni…ezért segitség képpen tesszük közzé…

  Ügyfélszolgálati Főosztály

  Mácsai Rozália
  részére

  Tisztelt Mácsai Rozália!
  Megköszönöm megtisztelő bizalmát, hogy a……….. (pénzügyi szervezet)
  eljárásával összefüggő panaszos ügyben, a 2013. február 12. napján 14 óra 49 perckor küldött
  elektronikus levélben a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (Felügyelet) Elnökéhez
  fordult. Kérem, engedje meg, hogy az Elnök Úr megbízásából, a megkeresésében foglaltakkal
  kapcsolatban, az alábbiak szerint tájékoztassam Önt.
  Levelében előadta, hogy a pénzügyi szervezet Önt egy vezetékes telefonszámról hívta két
  alkalommal is. Megkeresésében előadta továbbá, hogy a hívás fogadásakor, a hívó fél nem
  szólt a készülékbe. Beadványában, a pénzügyi szervezet eljárásának jogszerűségével
  kapcsolatosan, a pénzügyi szervezet elnök-vezérigazgatójához, valamint a Felügyelet
  Elnökéhez fordult, illetve felhívta a figyelmet arra is, hogy a pénzügyi intézmény eljárása sérti
  a Btk. magánélet zavartalanságának jogára vonatkozó előírásait.
  Engedje meg, hogy elsőként a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat
  tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) alábbi szabályozásairól tájékoztassam:
  „8. § (1) Agresszív az a kereskedelmi gyakorlat, amely – figyelembe véve valamennyi
  tényszerű körülményt – pszichés vagy fizikai nyomásgyakorlással – akár a fogyasztóval
  szembeni hatalmi helyzet kihasználása, akár a fogyasztó zavarása révén – az adott helyzetben
  jelentősen korlátozza vagy alkalmas arra, hogy jelentősen korlátozza a fogyasztónak az
  áruval kapcsolatos választási vagy magatartási szabadságát, illetve lehetőségét a tájékozott
  döntés meghozatalára és ezáltal a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára készteti,
  amelyet egyébként nem hozott volna meg, vagy erre alkalmas.
  (2) Annak megállapítására, hogy egy kereskedelmi gyakorlat agresszív-e, figyelembe kell
  venni a következőket:
  a) a kereskedelmi gyakorlat időzítése, helye, jellege és alkalmazásának időtartama,
  b) a kereskedelmi gyakorlat során alkalmazott szóhasználat vagy magatartás fenyegető,
  félelemkeltő vagy becsmérlő volta,
  c) súlyos, a fogyasztó ítélőképességének korlátozására alkalmas, a kereskedelmi gyakorlat
  megvalósítója által ismert körülmény felhasználása a fogyasztó áruval kapcsolatos
  döntésének befolyásolására,
  d) a fogyasztó szerződéses jogainak – ideértve a szerződéstől való elállásra, valamint a másik
  árura vagy vállalkozáshoz való áttérésre vonatkozó jogot is – gyakorlásával szemben
  támasztott, indokolatlanul terhes vagy aránytalan, nem szerződéses akadály,
  e) jogellenes cselekménnyel való fenyegetés.”
  illetve:
  „10. § (1) A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése miatt – a (2) és a
  (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a fogyasztóvédelmi hatóság jár el.
  (2) A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése miatt – a (3) bekezdésben
  foglalt kivétellel – a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete jár el, ha az érintett
  kereskedelmi gyakorlat a vállalkozás olyan tevékenységével függ össze, amelyet a Pénzügyi
  Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény (a továbbiakban: Psztv.)
  alapján a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete felügyel.
  (3) A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése miatt a Gazdasági
  Versenyhivatal jár el, ha a kereskedelmi gyakorlat a gazdasági verseny érdemi
  befolyásolására alkalmas.”
  Mivel a Felügyelet a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat pénzügyi intézmények általi
  megsértése esetén eljárhat, így a beadványában ismertetett zaklatás miatt fogyasztóvédelmi
  eljárás indítását kérheti az alábbiak szerint eljárva:
  Engedje meg, hogy tájékoztassam arról, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről
  szóló 2010. évi CLVIII. törvény az alábbiakat tartalmazza:
  „64. § (3) A fogyasztóvédelmi eljárást a fogyasztó kizárólag azt követően kezdeményezheti,
  miután a 4. §-ban meghatározott személynél vagy szervezetnél, e szervezet által
  meghatározott és közzétett elérhetőségein keresztül (személyesen, telefonon, postai úton,
  telefaxon, ügyfélkapun vagy e-mailben) azonosítására alkalmas tartalommal, szóban vagy
  írásban a szervezet szolgáltatásával vagy eljárásával kapcsolatos panaszát már korábban
  előterjesztette, azonban
  a) a panaszára nem kapott választ,
  b) a panasz kivizsgálása nem a 4. §-ban meghatározott jogszabályokban előírtak szerint
  történt,
  c) a 4. §-ban meghatározott szervezet válaszából egyéb, az (1) bekezdésben meghatározott
  jogszabályokban előírt fogyasztói jogot sértő körülményt vélelmez.”
  A szabályozás alapján javaslom, hogy elsőként a Raiffeisen Banknál tegyen panaszt a
  zaklatás miatt.
  Tájékoztatom, hogy a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII.
  törvény (Hpt.) – 2010. január 1-től hatályos – 215/B.§ (1) és (7) bekezdései alapján a
  pénzintézet a részére postai úton vagy telefaxon küldött levélre 30 napon belül köteles
  indoklással ellátott álláspontját közölni az ügyféllel.
  Amennyiben a pénzintézet nem válaszol a megadott határidőig, vagy a bank jogsértésével
  kapcsolatos panasza továbbra is fennáll, és ezt jelzi részünkre írásbeli – saját aláírással
  ellátott – az ügy leírása mellett a pénzügyi intézmény megnevezését is tartalmazó
  beadvánnyal (postai úton vagy ügyfélkapun keresztül beküldve, illetve személyesen
  átadva), úgy a Felügyeletnek joga van fogyasztóvédelmi eljárás keretében eljárni.
  A felügyelt intézmények, illetve a Felügyelet fogyasztóvédelmi eljárásával kapcsolatos
  tájékoztató információkat a Felügyelet honlapja (www.pszaf.hu) főoldalának jobb oldalán
  található „Ügyfélszolgálatunk” című mezőjében található „Vitarendezési fórumok” alpontban
  találhat.
  Végezetül arról szeretném tájékoztatni, hogy amennyiben vélelmezi, hogy a pénzügyi
  intézmény eljárása megsértette az Ön emberi méltósághoz való jogát illetve a magánszféra
  védelméhez való jogát, úgy az előzőekben ismertetett lépések mellett a pénzügyi intézmény ellen büntető eljárást kezdeményezhet az illetékes rendőri szervnél.
  Bízom abban, hogy a levelemben foglalt tájékoztatás válaszul szolgált a megkeresésében foglaltakra. Egyúttal tájékoztatom, hogy megkeresése hatósági eljárás megindulását nem eredményezte.
  Budapest, 2013. március 07.
  Tisztelettel:
  Szabadfalvi István
  főosztályvezető

  ↑ LinkVálasz
 6. maty

  Emberi gyarlosag,hogy amig engem nem vernek nem faj.Most azonban eljott az ido,hogy az emberek igen nagy szazalekanak faj.Miert nem megy mindenki az utcara akinek faj?Sajnos meg nem jott el az idoNem eleg a sok ongyilkos ,nem eleg a sok tonkrement csalad,csak tudnam,hogy mire varnak?Nem hiszem el,hogy ennire elsilanyodott a nepunk,hiszen sose volt a magyar gyava nep.Ossze vannak zavarodva,nem latnak tisztan,mi van?Ennyire nem lehetnek tanacstalanok.Felnek?Demokracia van vagy meg sem?Remelem nagyon hamar kitisztul a latohatar,vagy onmagunkat irtjuk ki es csak mult idoben beszelhetunk Magyarorszagrol.Ezt pedig senki ,csak az ellensegunk akarja.Ebreszto!

  ↑ LinkVálasz
 7. Áron

  OV.lemerült akkumlátorilag: így Gratzi elmeegyógyintézben tuningolják!

  ↑ LinkVálasz
 8. Névtelen

  Helló! Bella vagyok.Megígértem, ha butaségot látok-hallok,megjelenek itt. Helyzet van az időseknél.Valami nem működik ott legfelül. Na, kimondom amit gondolok:néha az őseink is magukba nézhetnének, nem kellene mindig bennünket szapulni,hogy ” add át a helyed— köszönj hangosabban, ne motyogj a bajszod alatt—/nincs is bajszom!- méééég/. De a Kati néninek, szemben velünk a 3-on van, mert mindig szedegeti, innen látom, mikor süt a Nap. Ők mit csinálnak?!Nem a Mamira gondolok, Ő kivétel, mert Ő még nem öreg, bár 3 éve mondogatja, hogy 50 éves.De nem néz ki annyinak, a barátom is mondta, hogy ” szupernagyi”, meg én is,mert mindig nekem ad igazat, ha anyuval összeveszünk.Mert a Mami lezárja a vitát, hogy ” Te is ilyen voltál”. Legutóbb is_– na félig jogos volt, mert felhúztam Anyu sportcipőjét,mert még mindig nem vett nekem— és jól is állt a lábamon, de az orrát egy kicsit ki kellett tömnöm szivaccsal , mer t kicsit nagy volt, de tök jól állt a lábamon, és a barátom is megjegyezte, hogy jó a szerelésem.De Anyu kereste, és nem találta, erre felment a pumpája, mikor hazamentem, és meglátta a lábamon. Nagyon berágott, pedig nem is másztam bele a sárba. De megvédett a Mami, és mi ketten összefogtunk, és el is mentem vele szombaton Pestre a barátnőjével, a Lilike nénivel a devizások tüntetésére.Mert a Lilike néniék devizások, és a Laci bácsi ,a férje nem akert vezetni, mert egész héten görcsölt.”/Hogy miért görcsölt nem tudom…..A fiúk is?…./Azt mondta, elege van már a bankokból,és hátha pofon vág valakit, mint a komlói rokkant bányász. Inkább elmegy horgászni a haverjával, mert ő is benne van ebben a mocskos cirkuszban ,és a halak legalább nem pofáznak az árfolyamgátról, mint a kiflis. Így aztán segítettünk a Lilike néninek megírni a tábláját, amire azt festettük,hogy ELÉG VOLT , A felkiáltójel már nem fért oda, hiába próbáltuk odanyomni.Mi hárman, meg a lécsőházból egy lakópár is jött.Ők is devizások, és fizetni fognak a benzinbe, mert így még mindig olcsóbb, mint vonattal, mert az rengeteg pénz, és honnan vegyenek már, mikor a részletet nyögik. Az utat nem mesélem,mert az unalmas, az izgi az volt, amikor felértünk a József- nádor -térre, és mutogatták a rendőrök ,hogy hova álljunk, és a Lilike néni a fájós vállával már úgy kivolt a tologatásoktól, hogy mikor kiszálltunk a kocsiból, ,elfeledkeztünk a tábláról, és vissza kellett menni érte. Anyám!!! Mennyi ember volt a téren! Több ,mint a rendőrök!De utánunk még sokan jöttek, és már tisztára nyomkodtuk egymást, és én is feltartottam a táblánkat, és senkinem szólt,hogy hiányzik a felkiáltójel. Már sok táblás és zászlós volt,és ilyenek voltak rajta hogy BANKOK HAZA! ELÉG AZ UZSORÁBÓL! NEM AKAROM ELHAGYNI A HAZÁM! CSALÓKNAK BÖRTÖNT! Nagyon sokan fényképeztek, és egy tévés bácsi mondta, hogy emeljem magasabbra a táblámat, és jól fel is emeltem,mert nem volt ott a barátom, és nem kellett púposítanom a hátamat. Volt ott egy sátor, amiben benne volt a Kásler Árpi bácsi, és már beszélt is, és ezt a Mami és a Lili néni is már alig várta, és mindig közelebb akartunk menni a sátorhoz, de mindenki közelebb akart menni ,így hát senki nem jutott közelebb. Egyszercsak az Árpi bácsi megmondta, hogy miért vagyunk itt. Mert ez egy történelmi pillanat, és meg kell jegyezni, mert benne lesz a történelemben Na, én nagyon figyeltem, mert ha történelmi, akkor nekem ezt a részt már nem kell megtanulnom töriből, meg én fogom elmondani a töritanárnak.Olyanokat mondott a pénz fogságáról, az áldozatokról, amit a Mami sem tudott eddig, pedig Ő intelligens. Meg kártalanítani kell mindenkit ,akit belevittek a csapdába , mert akarattal csinálták . Mindent papír nélkül mondott, és senki nem súgott neki.Csak a felhívó dolgozatát olvasta papírból, hogy szó szerint legyen, mert ezt a rádióban is szeretné felolvasni. Én egy zászlót is szereztem, mert egy bácsinak kettő is volt,és ingyen nekem adta az egyiket Így aztán lengethettem, mikor jókat mondtak, és mindenki tapsolt A Falus Zsoltot is nagyon megtapsolték, meg egy nálamnál nagyobb lányt, aki a mikrofonba is nagyon hangosan beszélt a követelésekről.Egyszer aztán mondták, hogy megyünk a rádióhoz, és átadjuk azt, amit az Árpi és a Zsolti felolvasott . Neki is indultunk, amerre a rendőrök voltak, de már nagyon kevesen voltak , mert mi már nagyon sokan voltunk. Útközben annyit kiabáltunk, hogy megfájdult a torkom. A legjobb az volt, amikor azt kiabáltuk, hogy VÉGKÉPP ELTÖRÖLNI!–és néztek az emberek bennünket meg tapsoltak, meg kiabálták, hogy KITARTANI! KITARTANI! Én akartam kitartani, de fájt a cipőben a lábam, mert még mindig a tavalyit kellett felhúznom, és elől nyomta az ujjamat Ki is álltam a sorból, hogy a fűzőjét meglazítsam, de a Mami rám kiabált, hogy “!”Gyere vissza, ne nézz oda!”- hát erre oda kellett néznem, hogy hova nem szabad néznem .Egy Papánál is öregebb ember a járdán úgy mutogatta magát, mint ahogy az osztályfőnöki órán tanultuk ,hogy miket csinálnak az iskolák körül ezek a buta , neveletlen emberek. Ezek ólálkodnak az iskolák körül , és ártanak mindenkinek. De én nem láttam egész úton egyetlen iskolát sem ,akkor miért ólálkodott ott?Még élőben ilyent nem láttam ,de a Lilile néni sem , pedig ő is majdnem olyan intelligens, mint a Mami. Egyszercsak elfordult a hosszú sor, és mondták, hogy itt vagyunk.Én hátranéztem , és láttam, hogy még nem vagyunk ott,mert nem látszott a sor vége., és addig nem lehetünk ott, amíg mindenki nem ér be a célba . De nem tudott mindenki bejutni a célba, mer már kicsi lett a tér ,és megint nyomkodtuk egymást. De az Árpit nem engedték be a rádióba, hanam kijött egy bácsi, és annak odaadta a dolgozatát.Meg a Zsoltiét is. Mondták, hogy várni kell 3 óráig és a hírekben beolvassák a dolgozatokat.Na, mi vártunk, de voltak, akik be akartak menni,és biztatták az Árpiékat, hogy menjünk be. De hát az Árpi bácsi sem fért be már, mert tele volt az előcsarnok rendőrökkel .Az Árpi bácsi elmagyarázta, hogy ez békés tüntetés , és ne hagyjuk magunkat provokálni. , mert azt akarják, hogy rendetlenkedjenek az emberek. Igaz, hogy egy néni nagyon mérges volt, mert azt mondta, hogy az az útszéli gazember is provokált bennünket, mint tegnap a másik öreg ,aki a kerítésnél a fiú arcába nyomta a papírját. De az utcán is sok rendőr volt,meg rendőrkocsi,és folyton telefonálgattak. Majd aztán töltheti fel az anyukájuk a telefonjukat, mert 1-2 óra alatt lebeszélik a feltöltésüket. Na, 3 órakor olyan csend lett, mint az isiben kémia óra előtt. Mindenki csendben volt , hogy hallhassuk a híreket De nagyon keveset mondtak abból, amit az Árpi, meg a Zsolti felolvasott. De az Árpi nem keseredett el, mert nem veszített, mert látszik, hogy félnek tőle. , mert nagyon nagy tömegben gyűltünk össze, és legközelebb még ennél is többen leszünk. Akkor elhatároztuk, hogy ki fogunk tartani és én is megesküdtem úgy ,ahogy a többiek.A Himnuszt is elénekeltük és nem CD- ről ment és mindenki tudta. Remélem lesz megint majd hely a kocsiban, és ha nem gyógyul meg a Lilike néni válla, akkor megint itt leszek. Teszek majd felkiáltójelet a táblára, és talán vesz Anyu egy tök jó sportcipőt a turiban, hogy ne fájjon a lábam.Akkor nem kell kiállnom a sorból cipőkötésre, és nem kell”NEM NÉZNI” a bácsira. Talán nem rontotta meg a Mamit és a Lilike nénit a fegyelmezetlen bácsi. Bella

  ↑ LinkVálasz
 9. A kezelőd , aki munka nélkül maradt

  Helló! Bella vagyok.Megígértem, ha butaségot látok-hallok,megjelenek itt. Helyzet van az időseknél.Valami nem működik ott legfelül. Na, kimondom amit gondolok:néha az őseink is magukba nézhetnének, nem kellene mindig bennünket szapulni,hogy ” add át a helyed— köszönj hangosabban, ne motyogj a bajszod alatt—/nincs is bajszom!- méééég/. De a Kati néninek, szemben velünk a 3-on van, mert mindig szedegeti, innen látom, mikor süt a Nap. Ők mit csinálnak?!Nem a Mamira gondolok, Ő kivétel, mert Ő még nem öreg, bár 3 éve mondogatja, hogy 50 éves.De nem néz ki annyinak, a barátom is mondta, hogy ” szupernagyi”, meg én is,mert mindig nekem ad igazat, ha anyuval összeveszünk.Mert a Mami lezárja a vitát, hogy ” Te is ilyen voltál”. Legutóbb is_– na félig jogos volt, mert felhúztam Anyu sportcipőjét,mert még mindig nem vett nekem— és jól is állt a lábamon, de az orrát egy kicsit ki kellett tömnöm szivaccsal , mer t kicsit nagy volt, de tök jól állt a lábamon, és a barátom is megjegyezte, hogy jó a szerelésem.De Anyu kereste, és nem találta, erre felment a pumpája, mikor hazamentem, és meglátta a lábamon. Nagyon berágott, pedig nem is másztam bele a sárba. De megvédett a Mami, és mi ketten összefogtunk, és el is mentem vele szombaton Pestre a barátnőjével, a Lilike nénivel a devizások tüntetésére.Mert a Lilike néniék devizások, és a Laci bácsi ,a férje nem akert vezetni, mert egész héten görcsölt.”/Hogy miért görcsölt nem tudom…..A fiúk is?…./Azt mondta, elege van már a bankokból,és hátha pofon vág valakit, mint a komlói rokkant bányász. Inkább elmegy horgászni a haverjával, mert ő is benne van ebben a mocskos cirkuszban ,és a halak legalább nem pofáznak az árfolyamgátról, mint a kiflis. Így aztán segítettünk a Lilike néninek megírni a tábláját, amire azt festettük,hogy ELÉG VOLT , A felkiáltójel már nem fért oda, hiába próbáltuk odanyomni.Mi hárman, meg a lécsőházból egy lakópár is jött.Ők is devizások, és fizetni fognak a benzinbe, mert így még mindig olcsóbb, mint vonattal, mert az rengeteg pénz, és honnan vegyenek már, mikor a részletet nyögik. Az utat nem mesélem,mert az unalmas, az izgi az volt, amikor felértünk a József- nádor -térre, és mutogatták a rendőrök ,hogy hova álljunk, és a Lilike néni a fájós vállával már úgy kivolt a tologatásoktól, hogy mikor kiszálltunk a kocsiból, ,elfeledkeztünk a tábláról, és vissza kellett menni érte. Anyám!!! Mennyi ember volt a téren! Több ,mint a rendőrök!De utánunk még sokan jöttek, és már tisztára nyomkodtuk egymást, és én is feltartottam a táblánkat, és senkinem szólt,hogy hiányzik a felkiáltójel. Már sok táblás és zászlós volt,és ilyenek voltak rajta hogy BANKOK HAZA! ELÉG AZ UZSORÁBÓL! NEM AKAROM ELHAGYNI A HAZÁM! CSALÓKNAK BÖRTÖNT! Nagyon sokan fényképeztek, és egy tévés bácsi mondta, hogy emeljem magasabbra a táblámat, és jól fel is emeltem,mert nem volt ott a barátom, és nem kellett púposítanom a hátamat. Volt ott egy sátor, amiben benne volt a Kásler Árpi bácsi, és már beszélt is, és ezt a Mami és a Lili néni is már alig várta, és mindig közelebb akartunk menni a sátorhoz, de mindenki közelebb akart menni ,így hát senki nem jutott közelebb. Egyszercsak az Árpi bácsi megmondta, hogy miért vagyunk itt. Mert ez egy történelmi pillanat, és meg kell jegyezni, mert benne lesz a történelemben Na, én nagyon figyeltem, mert ha történelmi, akkor nekem ezt a részt már nem kell megtanulnom töriből, meg én fogom elmondani a töritanárnak.Olyanokat mondott a pénz fogságáról, az áldozatokról, amit a Mami sem tudott eddig, pedig Ő intelligens. Meg kártalanítani kell mindenkit ,akit belevittek a csapdába , mert akarattal csinálták . Mindent papír nélkül mondott, és senki nem súgott neki.Csak a felhívó dolgozatát olvasta papírból, hogy szó szerint legyen, mert ezt a rádióban is szeretné felolvasni. Én egy zászlót is szereztem, mert egy bácsinak kettő is volt,és ingyen nekem adta az egyiket Így aztán lengethettem, mikor jókat mondtak, és mindenki tapsolt A Falus Zsoltot is nagyon megtapsolték, meg egy nálamnál nagyobb lányt, aki a mikrofonba is nagyon hangosan beszélt a követelésekről.Egyszer aztán mondták, hogy megyünk a rádióhoz, és átadjuk azt, amit az Árpi és a Zsolti felolvasott . Neki is indultunk, amerre a rendőrök voltak, de már nagyon kevesen voltak , mert mi már nagyon sokan voltunk. Útközben annyit kiabáltunk, hogy megfájdult a torkom. A legjobb az volt, amikor azt kiabáltuk, hogy VÉGKÉPP ELTÖRÖLNI!–és néztek az emberek bennünket meg tapsoltak, meg kiabálták, hogy KITARTANI! KITARTANI! Én akartam kitartani, de fájt a cipőben a lábam, mert még mindig a tavalyit kellett felhúznom, és elől nyomta az ujjamat Ki is álltam a sorból, hogy a fűzőjét meglazítsam, de a Mami rám kiabált, hogy “!”Gyere vissza, ne nézz oda!”- hát erre oda kellett néznem, hogy hova nem szabad néznem .Egy Papánál is öregebb ember a járdán úgy mutogatta magát, mint ahogy az osztályfőnöki órán tanultuk ,hogy miket csinálnak az iskolák körül ezek a buta , neveletlen emberek. Ezek ólálkodnak az iskolák körül , és ártanak mindenkinek. De én nem láttam egész úton egyetlen iskolát sem ,akkor miért ólálkodott ott?Még élőben ilyent nem láttam ,de a Lilile néni sem , pedig ő is majdnem olyan intelligens, mint a Mami. Egyszercsak elfordult a hosszú sor, és mondták, hogy itt vagyunk.Én hátranéztem , és láttam, hogy még nem vagyunk ott,mert nem látszott a sor vége., és addig nem lehetünk ott, amíg mindenki nem ér be a célba . De nem tudott mindenki bejutni a célba, mer már kicsi lett a tér ,és megint nyomkodtuk egymást. De az Árpit nem engedték be a rádióba, hanam kijött egy bácsi, és annak odaadta a dolgozatát.Meg a Zsoltiét is. Mondták, hogy várni kell 3 óráig és a hírekben beolvassák a dolgozatokat.Na, mi vártunk, de voltak, akik be akartak menni,és biztatták az Árpiékat, hogy menjünk be. De hát az Árpi bácsi sem fért be már, mert tele volt az előcsarnok rendőrökkel .Az Árpi bácsi elmagyarázta, hogy ez békés tüntetés , és ne hagyjuk magunkat provokálni. , mert azt akarják, hogy rendetlenkedjenek az emberek. Igaz, hogy egy néni nagyon mérges volt, mert azt mondta, hogy az az útszéli gazember is provokált bennünket, mint tegnap a másik öreg ,aki a kerítésnél a fiú arcába nyomta a papírját. De az utcán is sok rendőr volt,meg rendőrkocsi,és folyton telefonálgattak. Majd aztán töltheti fel az anyukájuk a telefonjukat, mert 1-2 óra alatt lebeszélik a feltöltésüket. Na, 3 órakor olyan csend lett, mint az isiben kémia óra előtt. Mindenki csendben volt , hogy hallhassuk a híreket De nagyon keveset mondtak abból, amit az Árpi, meg a Zsolti felolvasott. De az Árpi nem keseredett el, mert nem veszített, mert látszik, hogy félnek tőle. , mert nagyon nagy tömegben gyűltünk össze, és legközelebb még ennél is többen leszünk. Akkor elhatároztuk, hogy ki fogunk tartani és én is megesküdtem úgy ,ahogy a többiek.A Himnuszt is elénekeltük és nem CD- ről ment és mindenki tudta. Remélem lesz megint majd hely a kocsiban, és ha nem gyógyul meg a Lilike néni válla, akkor megint itt leszek. Teszek majd felkiáltójelet a táblára, és talán vesz Anyu egy tök jó sportcipőt a turiban, hogy ne fájjon a lábam.Akkor nem kell kiállnom a sorból cipőkötésre, és nem kell”NEM NÉZNI” a bácsira. Talán nem rontotta meg a Mamit és a Lilike nénit a fegyelmezetlen bácsi. Bella

  ↑ LinkVálasz
 10. Mennyi???

  De hova tűnt Orbán Viktor?

  ↑ LinkVálasz
 11. Átvert Áron

  Forrás:Edina T.
  Edina, így kezdi gondolatmenetét!
  „Azt hiszem a döntéshozó embereknek elment az esze!”
  – s milyen bölcs meglátás.
  majd folytatja a vitathatatlan ténnyel:
  „De nekünk is, mert még mindig csak pár ezer ember emeli fel a hangját.”

  Embertelen világot alkottunk, holott lehetne emberséges is.

  Mi kell még hozzá?!
  Végig nézzük, hogy szomszédjainkat kiteszik az utcára! Hogy a szembe házban lakó néni minden reggel megnézi az utcai kis szemeteseket, hátha talál benne olyat, amire neki már nem jut, pedig nem hajléktalan. Hogy az iskolába járó gyerekek közül van, aki megsózott kenyeret visz enni.
  EMBEREK!!!
  Kiveszett az empátia is belőlünk? Amíg nem fűződik személyes érdeked a változtatáshoz, addig nem cselekszel?
  Embertársaink mennek tönkre!
  Hagyjuk ezt?
  Te mit gondolsz erről?
  Jól van ez így?
  Hagyjuk az egészet a csudába?

  ↑ LinkVálasz
 12. Elhallgatott paktum a bankokkal

  Elhallgatott paktum a bankokkal – miről tudott Veres János?

  Egy vélemény a sok közül!
  „Veres! A “devizaalapú” forinthitelek 99%-át nem lehet devizában törleszteni!!!
  Nem csak pofázni kellett volna, hanem tenni is valamit.
  De hát ugye a banxsterektől nem ezt az utasítást kapták a drágalátos honatyáink…
  Ezt nem fogják megúszni!”

  http://www.youtube.com/watch?v=bqc3SY8D7f8&feature=player_embedded

  ↑ LinkVálasz

Minden vélemény számít!

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE