Kiemelt, Mindennapi tudomány

A kozmikus palackposta

|

Mi emberek az első lények vagyunk, akik kellő intelligenciával rendelkezünk ahhoz, hogy kozmikus társat keressünk maguknak a végtelennek tűnő Univerzumban.

Más világok keresésének a kérdése nem új keletű. Már az ókori görögök – Démokritosz és Epikurosz – is felvetették, mint elméleti lehetőséget, hiszen hitték, hogy máshol is kialakulhatott az élet, és azt is, hogy más bolygókon is élnek értelmes lények. A XVI. század végén Itáliában Giordano Bruno a lakható világok sokaságáról prédikált, és „Párbeszédek a végtelenről, a világ egységéről és a világokról”című művében teológia, filozófia és geometria érveket használva azt hirdette, hogy mind a „napokat”, mind a bolygókat élőlények népesítik be. pioneer11

A XIX. század második felében nevezetesen az 1877-ben feltérképezett marsbéli “csatornákat” értelmes teremtmények művének tartották. Csak 1965-ben vált bizonyossággá, hogy merő ábrándozás láttatta velük a kanálisokat, abban az évben készítették ugyanis az űrszondák az első fényképeket a Marsról. A távcsövek, az észlelőeszközök, és az űrkutatás fejlődésével értékes információkat szerzünk a minket körbevevő világról.

Az eszközök forradalmi fejlődése után is csak annyit mondhatunk, hogy a Naprendszerben a Földön kívül a jelenlegi ismereteink szerint nincs élet. De mi a helyzet a Világegyetem sokmilliárdnyi csillaga körül keringő bolygókon? A Világegyetem milliónyi más bolygólyán is kialakulhatott élet.

De hogyan létesíthetünk kapcsolatot a Földről a végtelen kozmosz távoli régióinak értelmes lényeivel? Számos üzenet indult már útra bolygónkról. Címzettjei mindazok a teremtmények, akik talán “ott messze kinn”, más civilizációkban élnek.pioneerekcd

1972-1973-ban az amerikaiak két űrszondát lőttek fel. A Pioneer-10-et és a Pioneer 11-et a Jupiter (és a Pioneer-11 esetében a Szaturnusz) megközelítésére, és fényképek késztésére programozták be őket. A szondák útjukat tovább folytatják a Naprendszeren túlra. A két Pioneer oldalára felerősítették az emberiség “névkártyáját” egy-egy példányban, arra az esetre, ha idegen civilizációk valaha rábukkannának az űreszközre.

1969-ben, az Arecibo Obszervatórium és az Amerikai Csillagászati Társaság által Puerto Rico fővárosában, San Joséban rendezett konferencián vetődött fel a gondolat, hogy a két űrszondán, földön kívülieknek szóló üzenetet kellene elhelyezni. Carl Sagan amerikai csillagászt azonnal felvillanyozta az ötlet, a NASA pedig elfogadta a tervet. Sagan mindössze három hetet kapott, hogy kidolgozza és legyártsa az emberiség üzenetét hordozó plakettet. Ábráit Sagan, a felesége és egy kollégája, Frank D. Drake készítette.

A két Pioneerre erősített tábla mondanivalója a „kik vagyunk, hol élünk és mikor élünk” mottó köré épült. Az üzenet alkotói jóvoltából rákerült még egy „rejtjelkulcs” is. A „kik vagyunk” oldalt egy férfi és egy női alak képviseli – a méretarányok szemléltetéseként a hátuk mögött a szonda rajzával. A „hol élünk” kérdéskör két ábrát is kapott. Az egyik a Naprendszer sematikus ábrája, amelyen a Nap és a kilenc bolygó sorakozik, és nyíl jelöli, hogy a szonda a harmadik bolygóról indult útnak. A másik a Napunk helyzetét jelöli 14 ismert pulzárhoz és a Tejútrendszer középpontjához viszonyítva. A pulzárok természetes rádiósugárzást kibocsátó égitestek, amelyek a jövő űrutazói, mint kozmikus világítótornyokat használhatnak majd. Ez utóbbi ábra egyben az időt is kijelöli, amikor a szonda elindult. Megfejtési kulcsként pedig rákerült még a hidrogénatom piktogramja is, amely számítási egységet is ad az üzenet többi részéhez. Az üzenettábla egy 15x23cm-es arany plakett. A táblácskán az űrszonda, továbbá egy férfi és egy nő vázlatrajza is szerepel. A férfi kezét üdvözlésre emeli.

Öt évvel később az amerikai kutatók újabb két szondát bocsátottak útjára. A Voyager-1-et és aVoyager-2-t .A két űreszköz szintén el fogja hagyni a Naprendszert. Az aranytáblácska helyett mikrobarázdás hanglemezt vittek magukkal a lejátszáshoz szükséges tűvel együtt. Használati utasításul szimbólumok szolgálnak. A barázdák egy része hanghullámok útján kódolt képeket tartalmaz, amelyek a Földet mutatják be, a gyönyörű naplementétől a szupermarketig mindenbe belepillantást engednek.

Alig valószínűsíthető, hogy ezeknek az apró szondákra bárki is rábukkanna az űr vértelenjében. S még ha fel is fedeznék őket, az üzenettáblára akkor tudnának válaszolni, ha megfejtenék a csillagképeket és felkeresnék a bolygónkat. Egy idegen civilizációval való közvetlen párbeszédhez másféle kommunikációs módszer szükséges.

A megoldás kulcsa a rádió. Mivel közönséges rádióhullámok szabadon terjednek a térben, bármelyik “ott kint” lakó idegen lény felfoghatja a földi rádió- és tévéprogramokat,ha elég érzékeny vevő készüléke van.

radiotavcso

1974.november 16-án a csillagászok elküldték a az első közvetlen rádióüzenetet a Puerto Ricó-i Arecibo Rádiócsillagászati Obszervatóriumból az M13 nevű gömbhalmazhoz. A halmaz 300000 csillagot foglal magában,s így valószínű, hogy sok bolygó is található benne.

Az areciboi üzenet 1679 rádióimpulzusból álló sorozat, a morzejelekhez hasonló. Ha az idegen a jeleket egy olyan téglalapba rendezi, melynek oldalai 23, illetve 73 impulzusból állnak, a pontok és vonalak szabályos mintát adnak ki. A minta, tájékoztatást nyújt az élő szervezeteket felépítő vegyi anyagokról, az emberi test formájáról és arányairól, a Föld népességéről, s arról,hol helyezkedik el bolygónk a Naprendszeren belül.

Sajnos nem túl sok esély van rá, hogy akár egy ilyen gondosan kidolgozott üzenetet is bárki felfogjon. Ha élnek értelmes lények az M13-ban, és volna is érzékeny vevőkészülékük, nem elég, hogy a döntő pillanatban a Föld felé kellene irányítaniuk, hanem pontosan a megfelelő hullámhosszra kéne ráhangolódniuk.

A csillagközi párbeszéddel kapcsolatban másnehézségek is felmerültek. Az M13 olyan messze van, hogy az üzenet 25000év alatt ér oda. Amennyiben az ott lakó lények fogják, megfejtik és válaszolnak a földi üzenetre, ugyanennyi idő telik el, míg üzenetük visszajut hozzánk. A feltételezett válaszra tehát 50000 évet kell várnunk. Hasonlatosan a palackpostához, csak reménykedhetünk, hogy választ kapunk.

Minden vélemény számít!

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE