Ez-az-amaz, Kiemelt

Devizahitel és a halottak napja

|

Ez év november 1-ig kaptak haladékot a bankok, hogy megoldják, módosítsák a devizahitelesek szerződéseit. Az elmúlt három év intézkedései hatástalanok voltak, és annak ellenére, hogy „Európában egyedülálló módon megsegítettük a devizahiteleseket” továbbra is nagy gondot jelent a „devizahitelesek” problémája. Közelednek a választások, és a „devizahitelesek” problémája kampánytémává lépett elő. Közben szivárogtatnak innen is és onnan is, hogy mi lesz a megoldás.

Ha a kormány az elmúlt három és fél évben és a hátralévő félben is valós megoldásokra törekedett volna és törekedne, amelyben a helyzet kezelésében szerepet kell (et volna) vállalnia az államnak, a bankoknak és a hitelfelvevőknek is. Az alaposan kidolgozott megoldásnak, az érintett felek arányos teherviselési képességei szerint igazságosnak és kivitelezhetőnek kellene (kellett volna) lennie. A megoldási javaslatoknak ki kellene (ki kellett volna) terjedniük a bajba került forinthitelesek, lakáscélú- devizahitelesek és deviza-alapú hitelesek, a szabad felhasználású jelzáloghitelesek körére is.devizahitel

Habár a devizahitelesek problémája kiemelt téma volt volt a Fidesz-kampányban, a Fidesz kormány három éve és fél éve alatt hat százalékról tizenöt százalék fölé emelkedett azoknak a devizahiteleseknek az aránya, akiknek komoly gondot okoz a törlesztés. 16 százalék közelében van a 90 napon túli nem fizető adósok aránya, további 20 százaléknál ennél kisebb csúszásban van.

A kormány eddigi intézkedéseivel segítséget csak a legtehetősebb devizahitelesek kaptak. A végtörlesztés révén. Az eszközkezelő ugyan működik, de vannak homokszemek a gépezetben. Az Ócsai lakópark megmagyarázhatatlan és érthetetlen, teljesen elhibázott volt. Az árfolyamgát sem bizonyult megoldásnak ugyanis beláthatatlan hosszúságúra nyújtja a hiteltörlesztés idejét.

A „devizahitelek” elterjedése Magyarországon a magas forinthitel kamatoknak volt köszönhető a devizaforrások árelőnyével szemben a 2000-es évek elején. Az elterjedést ugyancsak segítette a kereskedelmi bankok hitelkihelyezése versenye által generált növekedés, amely mögött a banki oldal által ugyancsak alábecsült kockázatok, illetve felülbecsült kockázat-átháríthatóság húzódott meg. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt sem, hogy a devizahitelesek egy részére jellemző volt túlzott kockázatvállalás.

A „devizahitelezés” problémája az elmúlt tizenhárom év nagyon rossz gazdasági és monetáris politikára vezethető vissza. A „devizában” és forinthitelben történő lakossági eladósodás – de ebben a cipőben járnak az önkormányzatok, és maga az állam is – a kirobbant pénzügyi majd az azt követő gazdasági válság hatására súlyos terheket rótt az adósokra, akik a kedvezőtlen nemzetközi pénzügyi-gazdasági folyamatok hatására nem, vagy csak nagy nehézségek árán tudták adósságuk megnövekedett terheit viselni.. A magyar gazdaság a megnövekedett adósságterhelése miatt csökkenő fogyasztással, ezáltal csökkenő kereslettel, romló növekedési kilátásokkal, mint makrogazdasági hatással, találta magát szemben a kétezres évek végén és ezzel küszködik ma is.

A regnáló kormány unortodox gazdaságpolitikája tovább növelte a deviza alapú hitelesek gondjait. Az átgondolatlanság, a kiszámíthatatlanság, az eseti jelleggel kivetett ágazati különadók a beruházások drasztikus csökkenését eredményezték a magyar gazdaságban. Még az unortodox gazdaságpolitikában sincs beruházások nélkül gazdasági növekedés. Ráadásul gazdasági növekedés nélkül nincsenek új munkahelyek, sőt a hazai gazdaság csökkenése a meglévő munkahelyek csökkenésével, a munkanélküliség növekedésével jár és járt együtt. A kormány rossz gazdaságpolitikája oka annak, hogy sok adós, – attól függetlenül, hogy forintban vagy deviza alapon adósodott el – képtelen fizetni a törlesztőrészletet. (A forinthiteleseket is érintette a válság!) Azért is mert az adósok jövedelme csökkent, vagy megszűnt, a munkahelyek elvesztése miatt. A helyzetet tovább súlyosbította a forintárfolyam-gyengülés, valamint emelkedő kamatszint is. Ennek következtében a fizetőképes adósok közül is sokan fizetésképtelenné váltak, bár jövedelmük nem feltétlenül csökkent, de a kormány hibás gazdasági és monetáris politikája miatt megnövekedett törlesztőrészleteket már nem tudták fizetni.

Most majd kitalálnak valamit, hogy négy – öt éven belül kivezetik (egy újabb kormányzati ciklus) ezt a konstrukciót. A „devizahitelesek” problémájának a megoldását ismét kitolják. A lengyelek, az osztrákok, a horvátok már megoldották. Mi miért nem?

A „deviza alapú” hitelezés és az általa okozott károk kérdésében felmerül a piaci szereplők felelőssége mellett a szabályozó hatóságok felelőssége is. A Magyar Nemzeti Bank, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, a mindenkori pénzügyminiszterek felelőssége is, mivel semmit nem tettek a helyzet kezelésére, a deviza alapú hitelek terjedésének megállítására. Ezt azért kínosan kerülni fogja minden javaslat.

E nélkül minden csak halottnak a csók.

Hozzászólások

Hozzászólás írása ↓
 1. nyertes per

  Devizahitelper – makói nyertessel 2013.11.04.
  Makó – Egy makói vállalkozó, Herédi Mihály is jogerősen megnyert nemrég egy devizahitelpert. Azt mondja, ezek után neki is vannak követelései a bankkal szemben: vállalkozása csaknem tönkrement, egészsége megromlott. Az Aegon Hitel Zrt. felülvizsgálati kérelmet nyújt be.
  http://www.delmagyar.hu/mako_hirek/devizahitelper_-_makoi_nyertessel/2356283/

  ↑ LinkVálasz
 2. a bankok mindenhol átverték ügyfeleiket

  Százhúszszoros volt már az induló kamat is, – a devizahitelekre 2013/10/31

  …”Magyarország saját lakosságának a legértékesebb rétegét semmisíti meg a svájci frank jelenlegi törlesztésének a formája. Azok, akik vállalták a kockázatot és építkeztek, lakást vásároltak a magyar gazdaságot élénkítették. Ha ez a réteg – több százezer családról van szó – megsemmisül, nem lesz, aki vásároljon, befektessen. Ha nincs vásárlás, befektetés megáll a gazdaság egy része…”
  ……………………
  Ha 10 millió forintnak megfelelő svájci frankkal számolunk, akkor a banknak a saját 10 millió forintnak megfelelő, svájci frankban felvett kölcsönére csupán havi 416 (négyszáztizenhat) forintot kell kiadnia.
  A magyar bank viszont a 10 millió forintnak megfelelő svájci frank összeg után nem 0.05 %-ot, azaz 416.-Ft/hó-ot kér a lakásvásárlásra svájci frankban felvett hitelfelvevőtől, hanem 6 %-ot számít, ami 50.000.-Ft/hó-nak felel meg. Ez 120-szor több mint amennyit a bank saját maga, a svájci frank kölcsönért fizet.

  A 120-szoros kamat uzsorakamatnak tekinthető-e? A Ptk. 209. §, 209/A § és 237. §(3) alkalmazható-e?

  …bebizonyosodott az előre megfontolt aljas szándék, – ezért mi már nem adunk helyt a bankok válaszának. Legfeljebb a nép bírósága előtt tartott tárgyalásokon védekezhetnek a súlyos vádakkal szemben, melyeket nekik szegeznek majd. – A fehér gallérosok által elkövetett bűnök; – csalások, uzsorázások, s az ezeket követő lakáselárverezéseknek nevezett fosztogatások annyira nyilvánvalóak, – hogy a tömegesen elkövetett bűneikért nem tárgyalgatni kell velük, – hanem a főkolomposaikat
  börtönbe záratni,
  a többit meg ki kell kergetni az országból.

  http://szabadriport.wordpress.com/2013/10/31/szazhuszszoros-volt-mar-az-indulo-kamat-is-a-devizahitelekre/

  ↑ LinkVálasz
 3. VERITAS

  Stiaszni Éva 51 éves metróvezető 2011. október 6-án kivetette magát lakásának ablakából, amikor kilakoltatói rátörték az ajtót. Három állást vállalt, hogy a brutálisan megemelt törlesztőrészletét fizetni tudja.Többször előfordult, hogy semmi járandóságot nem kapott munkájáért, mert a bank az utolsó forintját is elvonta tőle. Itt maradt édesanyja, és leánya. Utolsó üzenete lányához: ” Nagyon szeretlek, de már nem bírom ezt az igazságtalanságot Bocsáss meg nekem!” Temetése tüntetéssé vált. Nagyméretű fényképével több százan kísérték utolsó útjára. Azóta is folytatódnak a kilakoltatások! Minden nap történik öngyilkosság a banki uzsorakamatok miatt! Mekkora elkeseredettség lesz urrá egy anyán, hogy eldobja életét itthagyva gyermekét !? Lehet pénzben kifejezni egy életet? Fiatal házasoknak több éve nem születik gyermeke, s milliókat áldoznak arra, alávetve anyát mindenfajta próbálkozásnak, hogy végre megszülethessen , ami értelmet ad életének és anyává lehessen! Nincs az a szerelem, ami több boldogságot ad ennél!!! Mit érezhettek a R. Bank urai, megmozdult szívükben egy intő jel, amikor a temetési tömeg elhaladt előttük? Látták- e a sötét, feléjük némán vádló kisérő menet emberein, összeszorított ajkaikon keresztül a feléjük küldött megvetést?! Vagy már annyira érzéketlenek lettek, hogy egy gyenge sóhajt sem eresztettek a halott felé, és nem morzsoltak el egy könnycseppet sem arcukról?! Szégyellték-e emberi mivoltukat? Elhangzott-e egy bocsánat, vagy ki sem lestek a reklámfüggönyökön át, és egy további kávézással lezárták a látványt? Gondolták- e a tömeget bámuló járdaszéli emberek, hogy ugyanez megtörténhet velük is?! Mert megtörténhet. Minden megtörténhetik ma , amin csak ámulunk! Most az utőbbi napokban, Komlón 2013 október 26-án, Éva temetésének kétéves évfordulóján egy 31 éves nő a toronyház kilencedik emeletéről vetette magát a mélybe! Közmunkás volt , és hiteles. Most nekünk, magyaroknak, nem tököt kell fabrikálnünk,és gyermekeinknek halálos ,undormány képeket festeni arcukra minél ijesztőbbre mázolva, vigadozva kisérni az iskolai bálra !. Mondjuk el a valóságot tönkretett országunkról, kilátástalan jövőnkről, marakodásainkról, csapdába csalásunkról , kifosztóinkról! Gyúljon láng nemcsak jelképesen, hanem mélyen a szívünkben is a több ezer önkéntes halálba menetelőkért, gyúljon láng Éváért ,és a többi áldozatért, akik szerettek volna tovább élni velünk, de gúzsba kötötték hatalmasaink, s megroggyantak a súly alatt! ” Szabad Riport”- nyomán”

  ↑ LinkVálasz
 4. elkúrt ítélet után is van élet

  Magyarországra sötét jövő vár, ha a legfelsőbb bíróság (kúria) 56 gyilkos vérbíróinak a szellemében, hol nemzetérdekből, hol koncepció alapján folytatja népellenes tevékenységét …

  Falus Zsolt Ferenc

  ↑ LinkVálasz
 5. a jog erejére várva

  Varga István
  vissza kell állítani a “a szavak értelmét és a jog erejét.”
  „A szavak értelme pedig az, amit az emberek gondolnak mögötte. A devizahitelek esetében például a devizahitel addig érvényes fogalom, amíg hitelt nem folyósítják forintban. Onnantól az már forintkölcsön, amit nem szabad devizahitelnek hívni. Ugyancsak: a kölcsönnek van kamata, de díja nincs és nem is lehet, csak a sajtóban és másutt a pénzügyi érdekek mentén nyilatkozó tanácsadók zavarták össze a fejeket”

  CÖF Csizmadia László
  „a jogállamiság keretein belül nem kerülhető meg az igazságszolgáltatás verdiktje”
  így szükséges, hogy a magyar bíróság jogerősen mondja ki, hogy devizaalapú vagy forintkölcsönről van szó, illetve, hogy az egyoldalúan emelt költségek vagy kamatok jogszabályba ütköznek vagy sem.

  http://nol.hu/gazdasag/ures_asztallal_varta_a_cof_a_bankszovetseget?ref=sso#.UnEk_k67lzs.facebook

  ↑ LinkVálasz
 6. jön az igazság

  Zsolt Falus
  El kell, vagy nem kell eltörölni ?!

  Egy vélemény és kérdés :
  -A teljes hitelt nem fogják eltörölni! Mire fel?? Amit felvettünk azt,de csak azt, ki kell fizetni!!

  Falus Zsolt Ferenc válasz :
  -… mire fel ? A lehetetlenülésért felelős a teljes pénzügyi szektor “hibás terméke” és a felügyelet mulasztásai mellett a törvényileg szabályozatlan pénzügyi környezet !
  A jogalkotó által szabályozott ügyfélcsoportra vonatkozó törvényi előírás megsértése történt “túlhitelezés”, mely során létrejött egy olyan veszélyközösség melynek tagjait nem lehet teljesítésre kötelezni, ha azok már képtelenné váltak a teljesítésre… ok okozati összefüggés van a lehetetlenülés és a devizahitel termék értékesítésének a konstrukciója, továbbá a nagyságrendje között…

  Úgy gondolom, hogy a teljesítésre képtelen állapotba került károsult lakosság hiteltartozásait “el kell törölni”, el kell engedni … mert a lehetetlenülésért elsősorban felelősség terheli a pénzügyi közvetítő rendszer szereplőit és a Magyar Államot is !

  Nem kell megsértődni senkinek, de úgy gondolom itt már nem jár jobban senki… a lakosságnak okozott károk mérete és jellege miatt, már most hatalmas a kártérítés igény összege !

  Falus Zsolt Ferenc
  B.É.C.S.

  ↑ LinkVálasz

Minden vélemény számít!

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE