Kiemelt, Pilvaxwélemény

Deviza alapú hitelezés: Ki a felelős?

|

A deviza alapú hitelezés kialakult problémája kérdésénél nem hagyhatjuk figyelmen kívül a felelősség kérdését sem. A deviza alapú hitelezés mára már óriásira duzzadt problémájáért felelős a politika, a felügyeleti szervek, a bankok, és az adósok is. A deviza alapú hitelt 2001-ben az I. Orbán kormány engedélyezte. Akkor még működött a lakáscélú kamattámogatási rendszer, amely miatt felgyorsult a hitelezés.

A Fidesz kormányt váltó Medgyessy Péter vezette MSZP – SZDSZ kormány ezért a lakáscélú kamattámogatási rendszert beszüntette. A hitelezési hullám viszont nem csökkent. A magas jegybanki kamatok, és a forint hitel drágasága miatt a hitelfelvevők az alacsonyabb kamatú deviza alapú hiteleket választották.

devizahitel

A baloldali kormányok (Medgyessy, Gyurcsány), a költségvetési hiányt alaposan megnövelték, de nem fordítottak figyelmet arra, hogy a lakosság eladósodását megállítsák. Nem fogták vissza a fogyasztási és a lakásvásárlási hitelezést sem.

MSZP- SZDSZ koalíciónak is súlyos szerepe volt abban, hogy a magyar gazdaság válságba került a felelőtlen költekezés miatt, és azért is, hogy a 2006. évi választások után a bevezetett megszorítások miatt a magyar társadalom nagy részét már legyengített állapotában érte a 2008 végén kirobbant pénzügyi, majd az azt követő világgazdasági válság. Viszont a háztartások devizahitel-állománya ebben az időszakban szaladt meg, a szabályozás kérdésével nem foglalkoztak a kormányok. Az is érdekes kérdés, hogy a magyar kormány és a Nemzeti Bank vezetői miért nem vették komolyan a svájci jegybank elnökének figyelmeztetését (erről már 2005-ben értesültek), mely a deviza alapú hitelkonstrukció kimondottan nagy kockázatára mutatott rá?

A bankok. Nem számolt senki sem a pénzügyi közvetítőrendszer összeomlásával, azért a bankároknak illet tudniuk, hogy a békeidők a gazdaság területén sem tartanak örökké, és a lufi kipukkadásával komoly rendszerszintű problémák alakulhatnak ki. A hitelezéssel komoly profitra tettek szert, miközben a kockázatok másodlagossá váltak. Ráadásul szabályozás hiányában olyan szerződéseket tudtak kreálni, amilyet csak akartak.

A hitelfelvevők: sokan fedezet, megtakarítás és biztos állás hiányában is éltek az olcsó hitel lehetőségével. Mindezt úgy, hogy még a figyelmeztetések ellenére sem voltak tisztában a kockázatok jelentőségével és azok tartalmával. Sokan pedig spekulatív célból vettek fel devizahitelt, hogy a kamatkülönbözetet kijátszva gazdagodjanak meg. (Lásd a parlamenti képviselők 70 százalékát!)

PSZÁF: a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete és annak vezetése nem lépett fel a devizahitelezéssel szemben, a szabályozás és fogyasztóvédelem nem működött, vagy valakik nem hagyták működni.

Az MNB mindenkori vezetése. Az egymást váltó a baloldali kormányok által követett fogyasztásösztönző gazdaságpolitika komoly inflációs nyomás alá helyezte a gazdaságot. Az sem mellékes, hogy a jegybank akkori vezetése (Járai Zsigmonddal) 10 százalék fölé emelte a jegybanki alapkamatot, és nem ösztönözte a forint alapú hitelezést.

A II. Orbán-kormány. Az elmúlt három évben csak olyan intézkedéseket tett, amelyek nem oldották meg a problémát, sőt súlyosbították a helyzetet. A végtörlesztés csak a gazdagokon és a tehetőseken segített. Az árfolyamgát egy végtelenített adósságcsapda, amely kárpótlás volt a végtörlesztésért. A Nemzeti Eszközkezelő működése is sok kívánnivalót hagy maga után. Az ócsai lakóparkot pedig hagyjuk, mert az egy igen eszement ötlet, sok pénzért. Azt is elmondhatjuk, hogy az unortodox gazdaságpolitika, és egyes Fidesz politikusok felelőtlen kijelentései (Kósa Lajos, Szijjártó Péter) is okozták több alkalommal a forint gyengülését, és vesszőfutását, ami tovább rontott a deviza alapú hitelesek helyzetén.

Sajnos a kormány november elsején is szőnyeg alá söpörte a deviza alapú hitelesek problémáját. Az árfolyamgát kiterjesztésével igyekszik lavírozni 2014. április 6-ig a választásokig. A kormány kommunikációjában a választásokig azt fogja hangoztatni, hogy a kormány megcsinálta a mentőcsomagot, csak az uzsorás bankok és bankárok elszabotálják az adósságleírást.

A felelősséget a politikai pártok egymásra mutogatással igyekszenek majd elmismásolni. A választások előtt majd újra belengetnek egy új és végleges csomagot. Igaz nem oly rég még az volt a szlogen, hogy Európában egyedülálló módon megsegítettük a deviza alapú hiteleseket.

Hozzászólások

Hozzászólás írása ↓
 1. Névtelen

  Igen Mo.-n egyedülálló módon megsegítette? a kormány a devizahiteleseket.Mo.-n egyedűlálló módon átverték a zagyvakonstrukcióval az embereket. Mo-n egyedülálló módon szabályozva van a pü.-i rendszer a számviteli rendszer, a pü.-i szolgáltatásokra vonatkozó előírások tiszták és világosak. A jogértők viszont, Mo.-n egyedülálló módon nem tudják értelmezni a Tv.-ket. A Bankeszoknak meg valahol be kellett szedniük a vissza nem térítendő kölcsönöket. Erről nem beszél senki ugyebár.Az egyéb elosztásokról nem beszélve.Egyáltalán kölcsön a vissza nem térítendő pénzösszeg. Nem ajándék esetleg. Milyen jogcimen ajándékoz a bank magánszemélynek? Fizetett belőle jövedelemadót? Sok a kérdés. Válaszok viszont ne4m hemzsegnek.

  ↑ LinkVálasz
 2. Péter Menyhért

  A tények:
  2013 április 2-án jelentettem fel először objektív bizonyítékok alapján Csányi Sándort és bűntársait.
  2013 július 2-án adtam be Polt Péternek az összes deviza alapú jogügyletre vonatkozó EGYETLEN, ORSZÁGOS MAFFIA-BŰNCSELEKMÉNY elkövetői ellen név szerint, és a Magyar Bankszövetség mint maffia jellegű bűnszervezet ellen szóló feljelentésemet.
  2013 december 29-én ebből a egyéni feljelentésből eddig mintegy 150 feljelentővel együtt Közösségi Feljelentést nyújtottunk be a Legfőbb Ügyészségre. Nem Polt Péternek, mert róla egyértelművé vált a korrupció és a bűnpártolás, ami ellen feljelentést tettem.
  2014 január 7-én feljelentést nyújtottam be a Svájci államügyészséghez, legkevesebb 10 milliárd svájci frank értékű fedezetlen és jogtalan CHF számlapénz kibocsátása ügyében.
  Reményeim szerint, Svájc nem fogja eltűrni, hogy magyar csalók visszaéljenek a pénzével.

  ↑ LinkVálasz
 3. Vadai Mihály Zsolt

  ÁLLAMHATALMI ÁGAK SZÉTVÁLASZTÁSA

  A mai magyarságot a múltból örökölt államhatalmi szerkezet juttatta a kilátástalan helyzetbe.

  Mindenekelőtt, és minden baj ellenére, ha látszatra nem is könnyedén kivitelezhető az alábbi gondolat, kérem, azt szűk körben megvitatni, és ha egyetértenek vele, lépjenek érdekében.

  Maga a gondolat:
  Az Országgyűlés feladatai
  Az Országgyűlés két fő funkciója: a törvényalkotás és a kormány ellenőrzése. Az ebből eredő feladatait alapvetően az Alkotmány határozza meg.
  Kérdés:
  Hogyan tudja ellenőrizni a törvényalkotás a kormány tevékenységét, amikor nagyrészt mind a törvényhozás, mind a kormány személyei ugyanazokból az emberekből áll?

  ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGRŐL:
  A törvényhozói hatalom, a végrehajtói hatalom és a bírói hatalom szétválasztása megköveteli azt, hogy valaki egyidejűleg ne lehessen tagja több fenti hatalmi ágnak.
  Tehát egyidejűleg nem lehet valaki tagja a törvényhozói hatalomnak és a végrehajtó hatalomnak, azaz másképpen fogalmazva: senki sem lehet egyidejűleg országgyűlési képviselő is és az államhatalmi szerv tagja (miniszter, vagy államtitkár is).
  A mai magyar állami élet – így, az Alaptörvény – legnagyobb hibája, – és minden ebből a hibából ered, – hogy személyi állománya tekintetében nincs széjjelválasztva a Törvényhozó Hatalomtól (Országgyűlés) a Végrehajtó Hatalom (Kormány) mely minden magát jogállamnak valló államnál fenn kell állnia.
  Ma Magyarországon egyidejűleg lehet valaki országgyűlési képviselő is, és a Kormány tagja is (például: miniszter, államtitkár, helyettes államtitkár), ez a diktatúra állapota.

  Amíg az Alaptörvény (Alkotmány) nem mondja ki, a MOTESQUIEU által lefektetett a hatalmi ágakra vonatkozó kötelező szétválasztási elvet, addig itt semmi jóra nem lehet számítani.

  Ezért: Mindenekelőtt az Alaptörvényt (ALKOTMÁNYT) kell módosítani, abban kell kimondani, hogy egyidejűleg senki sem lehet a Törvényhozó Hatalom (ORSZÁGGYŰLÉS) és a Végrehajtó Hatalom (KORMÁNY) tagja. Egyébként ezt írta elő az Aranybulla XXX. pontja is.

  Az Alaptörvényt vizsgálók ezt a szarvashibát nem vették észre. Még a Velencei Bizottság sem észlelte ezt a hibát, talán feltételezték a szétválasztás meglétét, hiszen a hatalmi ágak szétválasztása a jogállami demokrácia alapfeltétele.

  A jogállamiság kezdete: az államhatalmi ágak végleges szétválasztása. Amíg az nincs széjjelválasztva nincs jogállam, nincs demokrácia!

  Meg kell megfogalmazni angol nyelven azt a levelet, melyben fel kell hívni a VELENCEI BIZOTTSÁG figyelmét erre a szétválasztást előíró hiányzó tényre.

  A VELENCEI BIZOTTSÁGNAK el kell érnie azt, hogy Magyarország Országgyűlése az Alaptörvényben írja elő a hatalmi ágak kötelező szétválasztását, azaz egyidejűleg senki sem lehet másik hatalmi ágnak is tagja!

  Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy még mindig diktatúrában élünk, mert a kormány több embere egyidejűleg országgyűlési képviselő is, ami demokratikus jogállamban nem létezhet!

  Amíg egyidejűleg lehetnek személyek mind a két hatalmi ágban, addig Magyarországon diktatúra van, még akkor is, ha annak jogilag nem meghatározható változatában élhetünk.
  Ha ezt az állóvizet sikerülne megmozdítani, azt megköszönném. Aki tud, segítsen ebben a témában, vagy kérjen meg esetleg több olyan személyt, aki segíteni tudna, mert régen elérkezett a diktatúra felszámolásának ideje!

  Hivatali tisztségviselés tekintetében egyik hatalmi ág (de senki) kezében sem összpontosulhat túlhatalom, ezért egymástól el kell különíteni az államhatalmi ágakat, azaz:
  a) a törvényhozói hatalmi ágat, (ORSZÁGGYŰLÉS, ÖNKORMÁNYZAT) (a végrehajtás ellenőrzésének, megkövetelésével a legalsó szintekig !);
  b) a végrehajtó hatalmi ágat, (KORMÁNY, POLGÁRMESTER);
  c) a bírói ágat (BÍRÓSÁG, ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG).

  Egyidejűleg a hatalmi ágakból senki sem viselhet több tisztséget. Egy személy egyidejűleg csak egy politikai választáson alapuló, vagy ahhoz kapcsolódó közjogi tisztséget tölthet be. (Már az ARANYBULLA XXX. törvénycikke is rendelkezett arról, hogy a nádorispánt, a bánt és a király és királyné országbíráit kivéve, senki két tisztet ne viseljen).
  Ez vonatkozzon minden politikai tisztség betöltésére, azaz mind az EU, mind az országgyűlési, az önkormányzati, polgármesteri, a kisebbségi, mind az egyéb politikai választáson alapuló tisztségek betöltésére.

  Ennek kell érvényt szerezni, és akkor fejlődés állhat be hazánk életében.

  Kérem a küzdések körébe ezt is vegyék fel.

  ↑ LinkVálasz
 4. Marcsi

  A Demokraták Hálózata egyesület és az EGYSÉGfront mozgalom nyílt levele a magyarországi politikai elitnek

  Tisztelt Országgyűlési Képviselők! Országgyűlési Pártok Vezetői és Tagjai!

  ÖNÖK HAZAÁRULÓK!

  Önök súlyosan és többszörösen megsértették a magyar alkotmányos rendet, elárulták a népet és a magyar államot. 1989-ben azt ígérték, hogy a szocialista politikai elit diktatúrájának megszüntetése, lebontása után, az új magyar állam a demokrácia, a szociális piacgazdaság és a jogállam irányába tart. A népszuverenitás alapelvének megfelelően a nép javára lemondtak a hatalom kizárólagos birtoklásáról és ezt az ideiglenessé tett szocialista alkotmányban, módosításokkal rögzítették.

  „A Magyar Köztársaság Alkotmánya
  A többpártrendszert, a parlamenti demokráciát és a szociális piacgazdaságot megvalósító jogállamba való békés politikai átmenet elősegítése érdekében az Országgyűlés – hazánk új Alkotmányának elfogadásáig – Magyarország Alkotmányának szövegét a következők szerint állapítja meg: (…)
  2. § (2) A Magyar Köztársaságban minden hatalom a népé……
  (3) Senkinek a tevékenysége sem irányulhat a hatalom ….kizárólagos birtoklására. Az ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton mindenki jogosult és egyben köteles fellépni.”

  Az elmúlt 24 évben – a Horn kormányon kívül – a képviselők közül senki nem próbálta meg az ideiglenes alkotmányba beleírt saját vállalásukat teljesíteni, nem kezdtek hozzá Magyarország Alkotmányának a népszuverenitás elve alapján való megalkotásához. Helyette 2011-ben, az Istenre, a népre és az alkotmányra tett esküjüket megszegve, az alkotmányt többszörösen megsértve, egy alkotmányozásnak álcázott törvényalkotási folyamat végén megalkották a „Magyarország Alaptörvénye” nevű törvényt, ami így a jog alapelvei szerint közjogilag ÉRVÉNYTELEN. Ha csak törvényként alkották volna meg, akkor „csak” alkotmányellenes lenne. Az igazi bűnük csak ez után kezdődött.

  Az érvénytelen alaptörvény és annak átmeneti rendelkezései segítségével kísérletet tettek az ideiglenes alkotmány hatályon kívül helyezésére, ezzel a magyar alkotmányos rend és a magyar állam megszüntetésére. Magyarország névvel, új, a magyar állammal nem jogfolytonos államot hoztak létre, mellyel a nemzetközi szervezeteket megtévesztve elfoglalták a magyar állam nemzetközi szervezetekben betöltött helyét, itthon pedig megszálló államként viselkedve, az önrendelkezésétől megfosztott magyarországi nép felett, joggal megvalósított állami erőszakot alkalmazva, diktatúrát működtetnek. Önök nem egyszerűen a hatalom kizárólagos birtoklására törekszenek, ami ellen állampolgárokként nem csak alkotmányos jogunk, hanem KÖTELESSÉGÜNK FELLÉPNI, hanem birtokjogukkal, a hatalom ideiglenes gyakorlásával visszaélve, megfosztották a népet a hatalom tulajdonától, az alkotmányozás és a hatalom gyakorlásának jogától. Önök, a képviselők a nép hatalom gyakorlásának puszta eszközei, ezzel a tettükkel elkövették a magyar történelem eddigi legsúlyosabb politikai gaztettét.

  Ezt tettesként a parlamenti pártok képviselői követték el, de ezen tettükkel szemben egyetlen parlamenti párt sem lépett fel, egyetlen párttag nem tette szóvá, hogy itt hazaárulás történt a képviselők részéről, és egyetlen párttag se jelezte a közvélemény felé, hogy ezt szóvá tette, de leszavazták, és ezután kilépett a pártjából.

  A parlamenti és azon kívüli pártok a választásokra készülve elfogadták a politikai „elit” – képviselők által létrehozott, és Orbán Viktor vezette – diktatúráját a magyarországi nép felett. A tényeket elhallgató hamis kommunikációjukkal tudatlanságban tartották, koherens cél nélküli utcai látszatdemonstrációk sorozatával folyamatosan megosztották és egymás ellen uszították az embereket, ezzel bűnrészeseivé váltak a képviselők hazaárulásának.

  Mit tehetünk mi, a magyarországi nép ebben az alkotmányellenes helyzetben?

  A magyarországi népnek nem egyszerűen joga, hanem alkotmányban (sőt az érvénytelen alaptörvényben is!) előírt, ALKOTMÁNYOS KÖTELESSÉGE törvényesen fellépni ezen alkotmánysértő állapot megszüntetése, alkotmány szerinti helyreállítása érdekében. A magyarországi népnek kötelessége fellépni a politikai elit – érvénytelen alaptörvénnyel létrehozott, megszálló hatalomként működő, diktatúrát megvalósító – Magyarország nevű fantomállamával szemben.

  Fentiekre tekintettel a Demokraták Hálózata és az EGYSÉGfront mozgalom elvégzi azt a feladatot, amit a hazaáruló politikai ellenzék (akik többszöri figyelmeztetésünk ellenére is kihagyták alapelveik közöl, sőt, megtagadták a népszuverenitás elvét) nem tett meg.

  2013. november 22-i hatállyal, a Magyar Történeti Alkotmány biztosította 800 éves ellenállási jogunk, valamit Magyarország (ideiglenes és hatályos) Alkotmánya – a Magyar Köztársaság Alkotmánya – előírása szerinti alkotmányos kötelességünk tudatában

  Alkotmányos Ellenállás-t hirdetünk.

  Az Alkotmányos Ellenállás kizárólagos célja Magyarország területén a magyar alkotmányos rend helyreállítása, a politikai elit magyarországi nép feletti diktatúrájának megszüntetése, a közjogilag érvénytelen Magyarország Alaptörvénye nevű törvény hatályon kívül helyezése és minden következményének – így a Magyarország nevű fantomállam – eltörlése, a magyarországi nép önrendelkezési jogának visszaszerzése, és annak további garantálása egy nép által alkotott alkotmányban való rögzítéssel.

  Felszólítjuk a magyar politikai „elitet”, hogy a 89-es reform kommunistákhoz, a szocialistákhoz hasonlóan, működjenek közre a diktatúrájuk felszámolásában, a magyar alkotmányos rend BÉKÉS helyreállításában. Kérésünk megértéséhez, pártestületi döntések meghozatalához 2013. december 15-ig biztosítunk időt. Eddig tájékoztassák a nyilvánosságot a döntésükről.

  A diktatúra zökkenőmentes lebontásának menetéről, a nép által megalkotandó alkotmányról, és az azzal létrehozandó, új, jogfolytonos magyar államról a jogellenes hatalom és a nép közti tárgyalásokon kell megállapodni. Úgy, ahogy ezt Önök tették 1989-ben. Mi vállaljuk az Alkotmányos Ellenállásban részt vevő szervezetek és személyek tárgyaló delegációjának összeállítását. A tárgyalások előkészítésére a Magyarország nevű állam egyetlen közjogi „méltóságát” se tartjuk alkalmasnak. Ezért azt kérjük tőlük, hogy a miniszterelnök jogban jártas szervezetszerű helyettesét, Navracsics Tibor Közigazgatási és Igazságügyi minisztert jelöljék ki a velünk való kapcsolat felvételére, a tárgyalások előkészítésére.

  Felszólítjuk az állam, a közigazgatás és az önkormányzatok vezetőit, alkalmazottait, az állami vállalatokat és a közszolgáltató, közüzemi cégeket, hogy maradjanak a helyükön, a tárgyalások idején zökkenőmentesen végezzék tovább a munkájukat, tartózkodva a diktatúra embertelen vagy korrupt jogának, joggyakorlatának érvényesítésétől.

  Felkérjük a rendészeti szerveket, hogy az átmenet idejére a Magyar Köztársaságra, annak ideiglenes alkotmányára, és a magyar népre tett esküjükhöz híven, a magyarországi nép érdekét szem előtt tartva, biztosítsák a közrendet és a köznyugalmat.

  Felkérjük a nemzetközi közvéleményt és az őket tájékoztató külföldi médiákat, hogy kísérjék figyelemmel szabadságunkért való küzdelmünket, segítsék és támogassák a nemzetközi jog és a magyar alkotmányos rend szerint fellépő magyar népet.

  Felkérjük a magyarországi népet, hogy a politikai elit diktatúrájának felszámolása, a magyar nép önrendelkezési jogának helyreállítása, a nép alkotmányának megalkotása és egy új, a nép érdekében működő magyar állam megteremtése érdekébencsatlakozzanak az Alkotmányos Ellenálláshoz.

  És felkérjük a politikai elit diktatúrájának vezetőit, parlamenti pártjait, annak vezetőit, a parlamenti frakciók vezetőit, a frakciók és a pártok tagjait, hogy fontolják meg és fogadják el tárgyalási ajánlatunkat a politikai elit diktatúrájának BÉKÉS lebontására, és ne kényszerítsenek arra bennünket, hogy december 15-e után az Alkotmányos Ellenállás keményebb eszközeivel kényszerítsük Önöket tárgyaló asztalhoz. Minél később és minél keményebb eszközök alkalmazása után ülnek tárgyaló asztalhoz, annál súlyosabb büntetésre számíthatnak az elszámoltatás végén. Mert azt azért ne felejtsék el, hogy a hazaárulásuk befejezett tény, és nem Önök gyakorolnak kegyet, ha tárgyalóasztalhoz ülnek.

  Csak felelősségük súlyát felismerve, büntetésük súlyát csökkentik a minél gyorsabb és minél hatékonyabb együttműködésükkel, diktatúrájuk BÉKÉS lebontásában való részvételükkel.!!!

  2013. november 22.

  Demokraták Hálózata egyesület és az EGYSÉGfront mozgalom vezetői, szervezői

  ↑ LinkVálasz
 5. LMI57

  Itt vagyok Aranykor!
  Orbán Viktor és kormánya felelős mert elvesztegetett 3,5 évet, és nem oldotta meg a problémát.

  ↑ LinkVálasz
 6. aranykor

  Jól látom, hogy bekussol mindenki, ha le van írva a felelős neve (Orbán Viktor)?

  LMI! Hol vagy ilyenkor?

  ↑ LinkVálasz
 7. aranykor

  Orbán Viktor kétharmaddal miniszterelnök. Azt csinál, amit akar. Alkotmányt ír. Rezsit csökkent. Stadiont épít magának a kertben.

  Deviza alapú hitelezés: Ki a felelős?

  LMI, ez komoly kérdés?

  ↑ LinkVálasz
 8. a bankok átverték az ügyfeleket.

  Bán Károly, Jakab István.
  A devizaalapú szörnyszülött kölcsönszerződésről!

  Csalás,- bűntény,- szélhámosság, – kártalanítás
  1.5 millió ember vár arra, hogy a bűnözők lakat alá kerüljenek.
  http://www.vntv.hu/vivanaturavideo.php?vid=385dd5b53

  ↑ LinkVálasz
 9. GVH-büntetés

  GVH-büntetés: A bankok nagyon olcsón megúszták!

  Az elmúlt 6 évben 33 uzsorázó bank közel 20.000 MRD HUF extraprofitot realizált, és döbbenetes mértékű bónuszokat vettek fel.

  Nyolc magyar bankár keresett 2011-ben többet 1 millió eurónál, az minimum 290.000.000 Ft.

  Van több olyan bank, ahol a kivetett bírság a bankvezér bónuszát sem éri el!

  Most ennek ismeretében nézzük meg a bírságok összegét:

  – Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank 283.500.000 Ft
  – Cib Bank Zrt. 835.400.000 Ft
  – Citibank Europe plc. Magyarországi Fióktelepe 800.000 Ft
  – Erste Bank Hungary Zrt. 1.725.700.000 Ft
  – Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 983.300.000 Ft
  – Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 1.000.000 Ft
  – MKB Bank Zrt. 783.000.000 Ft
  – OTP Bank Nyrt. 3.922.400.000 Ft
  – Raiffeisen Bank Zrt. 583.600.000 Ft
  – UCB Ingatlanhitel Zrt. 63.200.000 Ft
  – UniCredit Bank Zrt. 306.300.000 Ft

  A büntetés a bónuszokhoz képest is, és az okozott kárhoz képest is bagatell.
  Ha a bankoknak nem tetszik a rendszer el lehet menni! Remélem hamarosan csomagolnak!
  De előbb rendezzék a számlát! Telik a 20.000 MRD adómentesen kivitt extraprofitból!

  ↑ LinkVálasz

Minden vélemény számít!

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE