Kiemelt, Történelem

A pécsi nyolcnapos köztársaság

|

1921. augusztus 15-én Pécs lakói arra ébredtek, hogy önálló állam lakói. 1921. augusztus 14-én, a pécsi Széchenyi téren néhány politikai kalandor,- a Károlyi kormány, és a Tanácsköztársaság kevésbé ismert vezetői – kikiáltották a Baranya-bajai Szerb–Magyar Köztársaságot.

Magyarországgal szemben a délszláv fennhatóság alá helyezkedő köztársaság nyolc napig létezett. A szerb–horvát–szlovén hadsereg kivonása után ugyanis azonnal, kártyavárként összeomlott. Ebben Linder Bélának a Károlyi kormány volt hadügyminiszterének döntő szerepe volt. Valamint annak a sajátos és szerencsétlen időszaknak, amely az I. világháborút lezáró időszakában, amely Magyarországot sújtotta.magyarujsag

A szerb csapatok a Trianonban a később elcsatolt országrészeken túl – Baranyát is elfoglalta, a Duna-Tisza-közén pedig Bajáig nyomult előre. Alaposan megsértve a demarkációs vonalat. Ezeket a területeket a délszláv állam egészen 1921 augusztusáig ellenőrzés alatt tartotta.

Az események drámaian felgyorsultak 1918 őszén, amikor is befejeződött a nagy háború. Október 30-31-én győzött az őszirózsás forradalom. A forradalomban a főszerepet a forradalmi Katonatanács játszotta. Károlyi Mihály így kormányt alakíthatott. A kormány a létét a forradalomnak köszönhette. Október 31-én mégis a királyra tette le az esküt. Így királyi kormányként lépett valójában hivatalba.

1918. november 3-án délután 1 órakor írták alá a fegyverszüneti egyezményt a Padova melletti Villa Giustinban. A Monarchia ezzel a momentummal megszűnt létezni. A fegyverszünet ellenére a balkáni antant erők folytatták a hadműveleteiket. Furcsa egy fegyverszünet volt. November 4-én, tehát egy nappal a fegyverszünet után, szerb csapatok keltek át a Száván, és benyomultak Magyarország területére. Ennek a ténynek következtében szükségessé vált az antant erők déli hadsereg parancsnokán keresztül, a belgrádi katonai konvenció megkötésére.

Az antanttal folytatott tárgyalások közben a magyar hadügyminisztérium 1918. november 6-án a Külügyi Hivatalhoz küldött táviratában a fegyverszüneti tárgyalások feltételeire hivatkozva a Duna és a Száva vonalán állomásozó német egységeket fegyverletételre és a hadianyag átadására szólította fel, amelyet azok nem teljesítettek. Volt is eszükben. Ők katonák voltak.

linderbela

Linder Béla

A belgrádi egyezmény határozatai csupán katonai, és nem politikai jellegűek voltak. A magyar kormány részéről ezt a megállapodást Linder Béla írta alá 1918. november 13-án. Aki már akkor nem volt honvédelmi miniszter. Linder Béla két „kitüntető” címmel is büszkélkedhet. Az egyik legrövidebb ideig hivatalban lévő hadügyér volt. Hiszen kinevezése 1918. október 31-én történt, és november 09-én már le is mondott. A kormánynak viszont a tagja maradt. Joggal pályázik a legrosszabb honvédelmi miniszter címre is. Ebből azért széles választék van hazánk történelmében.

1918. november 2-án, Linder Béla, amikor a budapesti helyőrség tisztjei a parlament előtt esküt tettek Károlyi Mihály népkormányára a vörös nyakkendős, és többek szerint ittas honvédelmi miniszter a következőket mondta: „Ezer évek tradícióit, ezer évek szolgaságát, ezer évek zsarnokságát kellett romba dönteni. Ehhez ötéves háború kellett, ehhez ezer és ezer halál kellett, hogy egy új győzelmes élet támadjon fel belőle. Ez az új győzelmes élet a pacifizmus jegyében születik meg. „Nem kell hadsereg többé! Soha többé katonát nem akarok látni!”, illetve: „Esküdjenek meg arra, hogy gyermekeiket olyan szellemben fogják nevelni, hogy ezen túl minden háborúnak a lehetősége ki legyen zárva.”

Sokan úgy tartják, hogy a nem akarok többé katonát látni Károlyi mondta. Károlyi ebben a kérdésben ártatlan. Amikor nagy szükség lett volna katonákra, Linder Béla miniszter nem akart több katonát látni. Sajnos a szomszédaink nem így gondolták. Linder nem egészségügyi, nem földművelésügyi miniszter, hanem honvédelmi miniszter volt. Károlyi, mint miniszterelnök, és mint köztársasági elnök is feltétlenül megbízott az antantban, a nagyhatalmakban. Vakon bízott a Wilsoni elvekben, amit Magyarországon kívül senki sem tartott be.

Ilyen előzmények után nem volt meglepő, hogy a szerb csapatok a Trianonban később elcsatolt országrészeken túl, – Baranyát is elfoglalták, a Duna-Tisza-közén pedig Bajáig nyomult előre. Alaposan megsértve a demarkációs vonalat. Ezeket a területeket a délszláv állam egészen 1921 augusztusáig megszállás alatt tartotta.

doktorsandor

Doktor Sándor

Így a Tanácsköztársaság 1919. augusztus 1-én bekövetkezett bukása után olyan figurák találtak itt menedéket, mint Linder Béla, Doktor Sándor. Ők 1920 januárjában megalakították a pécsi Szocialista pártot.

1920. június 4-én Magyarország aláírta a trianoni békeszerződés, vagy inkább diktátumot. A szerződés értelmében Baranya megye teljes területe ismét Magyarországhoz került. Ezzel szertefoszlott a szerbek és a pécsi szocialisták azon terve, hogy Pécs és a megye a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság része legyen.

A szocialista párt június 11-én az antant védelmét kért Horthy hadserege ellen. Majd június14-én a Széchenyi téren húszezres tömeg részvételével tiltakozást szerveztek a magyar hadsereg várható bevonulása ellen.

1920. augusztus 29–30-án helyhatósági választásokat tartottak. 12 ezer választásra jogosult polgárból 9100-an szavaztak. A keresztényszocialisták és a városi polgárság bojkottálták a választásokat. A választás eredményeképpen megújult a törvényhatósági bizottság, melynek elnöke Doktor Sándor lett. A közgyűlés megújította a város vezetését, a polgármesteri, a jegyzői és a négy tanácsosi állásra pályázatot írtak ki. A polgármesteri pályázatra csak Linder Béla jelentkezett, így ő lett Pécs város polgármestere.

A választások után, Linder Béla vezetésével tovább mélyítették a kapcsolatot a délszláv állammal. A helyzet bizonytalan volt, és a békeszerződés aláírása után a szerb megszállás jogi alapja is megszűnt. Azaz soha nem is volt meg. A szerbek is tanácstalanok voltak, hogy mit csináljanak Péccsel, és az itteni szocialistákkal, akik a védelmüket kérték.

( Folytatjuk)

Minden vélemény számít!

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE