Történelem

A II. világháborúról kicsit másképpen

|

A napokban emlékeztek meg arról különböző fórumokon, hogy 75 évvel ezelőtt kezdődött el a II. világháború. Jórészt a megszokott, és immár sablonos szövegeket lehetett hallani és olvasni a különböző médiában. A fő mondanivaló mindig az, hogy a nemzetiszocialista Németország 1939. szeptember elsején a kora reggeli órákban kirobbantotta a második világháborút. Egyetlen gond van ezzel a kijelentéssel. Mégpedig az, hogy ez így nem igaz!

 Azonban mielőtt megindokolnám a tagadásomat, már ami a világháború kirobbanását illeti, nézzünk egy kis történeti áttekintést. Lengyelország hosszú évszázadokon át tartó alávetettség után az első világháborút követően nyerte vissza függetlenségét. A kialakított határ már eleve olyan gócot tartalmazott, ami előre vetítette egy későbbi konfliktus lehetőségét. Ez pedig a hírhedt korridor, amely elválasztotta Németországot Kelet – Poroszországtól. A fiatal lengyel állam és annak hadserege sikeresen verte vissza a szovjet támadást, amely ellene irányult, és így a keleti határa is kialakult. Nem mellékes megemlíteni, hogy a támadó, és vereséget elszenvedett Vörös Hadsereg egyik parancsnoka egy bizonyos Sztálin volt. Lengyelország területi sérthetetlenségét az Angol Birodalom és Franciaország is szavatolta. Azonban a húszas évek politikai erőviszonyai a harmincas évek közepére jelentősen megváltoztak.

Keleten, a Szovjetunióban Sztálin végleg megszilárdította a hatalmát, nyugaton pedig a nemzetiszocialista Németország erősödött meg. Ez a megerősödés gazdaságilag, de katonailag is megtörtént, hiszen a nemzetiszocialista vezetés a munkanélküliség gondját éppen a hadiipari termelés beindításával oldotta meg.

Egy biztos, a harmincas évek végére Lengyelország nyugati és keleti szomszédja is elérkezettnek látta az időt, hogy a területi igényeit érvényesítse. Úgy tűnik, a lengyelek valamiért elaludtak. Talán bíztak a két európai nagyhatalom ígéretében, történetesen abban, hogy egy külső hatalom támadása estén kellő segítséget nyújtanak Lengyelországnak.

Sérült Char B1 tank. Bourrasque

Char B1 francia nehéz harckocsi

Talán ezért volt az, hogy a korridor, és vele együtt Danzing város átadását megtagadták Németországnak.

Pedig akkor már túl volta Európa Ausztria bekebelezésén, valamint Csehszlovákia feldarabolásán. Mindezeknek intő jelként kellett volna tornyosulnia a lengyel politikai és katonai vezetők szemei előtt. Hiszen ezeket a nyugati hatalmak eltűrték, illetve Münchenben tevékenyen közre is működtek Csehszlovákia feldarabolásában. Sokkal óvatosabbnak kellett volna lenniük!

A lengyel hadsereg kiképzése, hadfelszerelése, de különösen a vezetése nem volt felkészülve egy modern háborúra.

Maga a hadsereg fegyvernemei is korszerűtlenek voltak. Gondoljunk csak a még meglévő nagy létszámú lovasságra, de a repülőgéppark és a páncélos fegyvernem sem volt kellően fejlesztve. Leírhatom, hogy egy korszerűtlen lengyel hadsereg állt szembe a korszerűnek nevezhető német hadsereggel. A korszerűség és az újdonság azonban nem elsősorban a fegyverzetben, mint inkább a fegyvernemek harctéri együttműködésében nyilvánult meg.

Visszatérve az előzményekre. Miután a lengyel kormány mereven visszautasította a német követelést, a német vezetés lépett. Nagy durranás volt a Szovjetunióval kötött megnemtámadási egyezmény, amelynek titkos záradékát képezte Lengyelország újbóli feldarabolása, a független lengyel állam megszüntetése. Maga Adolf Hitler elégedett lehetett, hiszen a számára legveszélyesebb ellenséget leszerelte, nem kellett attól tartania, hogy esetleg a Szovjetunióval háborúba keveredik. Joggal számíthatott arra is az előzmények ismeretében, hogy Anglia és Franciaország ismét szemet huny, és nem avatkozik be. Kétségkívül egy előkészített és provokatív ürügy szolgáltatott okot a támadásra. Ugyanakkor ki kell mondani, hogy 1939. szeptember elsején a III. Birodalom és Lengyelország állt szembe egymással, a két ország között tört ki a háború, aznap még szó sem volt világméretű fegyveres konfliktusról.

Matilda Mk I. A11E1

Matilda Mk I. A11E1 angol harckocs

Magát a II. világháborút az angol és a francia hadüzenet robbantotta ki. E két ország kiterjedt gyarmatbirodalommal rendelkezett. Nem csak a gazdasági erőforrások tekintetében álltak jobban Németországnál, de a mozgósítható embertartalékaik is meghaladták a németekét. Azonban egy nagyon furcsa dolog történt. A hadüzenetet nem követték a két ország hadereje által történő harci cselekmények. A lengyelek hiába számítottak a nyugati szövetségeseik támogatására, egyetlen puskagolyót sem kaptak. A francia repülőterekről nem szálltak fel angol és francia bombázók, hogy Németország hadi és egyéb ipari üzemeit támadják, és nem indultak meg a szárazföldi erők sem.

A méltán oly híres és oly erős angol és francia haditengerészeti egységek sem támogatták a tenger felöl a lengyel erőket. Felvonultak a két ország magasabb egységei a német határra, hogy ott aztán szépen piknikezzenek az őszi napsütésben. A három haderőnem összehangolt támadásainak következtében a lengyel hadsereg ellenállása hamar megtört, és a lengyel hadjárat gyakorlatilag három hét alatt befejeződött a németek számára. A Szovjetunió hadereje szeptember 17-én indította meg a támadását. A hátba támadott lengyelek itt már egyáltalán nem tudtak számottevő ellenállást sem kifejteni. Ugyanakkor Anglia és Franciaország a Szovjetuniónak nem üzent hadat az agresszió miatt. Sztálin, Hitlerrel ellentétben, jól tudta, hogy a Szovjetuniónak nem kell hadüzenettől tartania. Ezt hiteles iratok bizonyítják.

Mindezeket figyelembe véve leszögezhetem; a második világháborút Anglia és Franciaország robbantotta ki. Lengyelország csak ürügy volt. Ezt jól bizonyítja, hogy csak az egyik agresszor országnak üzentek hadat, a másikkal szövetséget kötöttek. Mindez nem lehetett véletlen, kellő tervezettség és tudatosság ismerhető fel a későbbi események láncolatában. Szegény lengyel barátainkat beleugrasztották egy olyan reménytelen helyzetbe, amelyben őket szánták valakik, valahol, az áldozati báránynak. A következmények pedig ismeretesek.

Hozzászólások

Hozzászólás írása ↓
 1. Kayleen

  / Great post – I have found that being overly selective really does work the best for me. I actually have tons of mom bloggers asking to reveiw my product and do a giveaway. I always feel guilty when I say no, but I just can’t work with everyone – I’ll give away more than I seiltApprecla!e you telling it like it is.

  ↑ LinkVálasz
 2. aluf

  Mily igaza van kajának, de németek nem nyammognak, mert tudják megérdemelték mint mi trianont.

  ↑ LinkVálasz
 3. kaja

  De ők legalább kaptak jóvátételt. Mi visszakaptuk Trianont, és a magyarokban sem akkor, sem most nem bíznak sehol, se Keleten, se Nyugaton.

  ↑ LinkVálasz
 4. kaja

  Lengyel-magyar két jó barát – sajnos, politikai elitjük hülyeségében, alkalmatlanságában is. Magyarország második világháborús hintapolitikájának (melynek gagyi, ám szintén súlyos következményekkel fenyegető változatát most Orbánék csinálják) katasztrofális következményeit valamennyien ismerjük. A lengyelek meg nagy lelkesedésükben megszálltak egy rakás ukrán és litván területet is 1918 után, ahol az ellenük szóló nacionalizmust éppen a szovjetek tüzelték. Első világháborús nyugati javaslat volt a Curzon-vonal, a Hitler-Sztálin-paktum, majd a 2.vh. utáni lengyel-szovjet határ nagyjából ennek felel meg, miközben a lengyelek kaptak egy rakás olyan német területet az Odera-Neisse vonaltól keletre – lényegében ajándékként – amihez utoljára 1000 évvel azelőtt volt közük, ha egyáltalán.

  ↑ LinkVálasz

Minden vélemény számít!

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE