Jogdoki, Pilvax Primőr

Csányi: nincsenek illúzióim

|

Felfokozott a politikai hangulat a devizahiteles perek körül, ezért hazaárulásnak minősülne, ha egy bíróság a bankok javára döntene. Ezt mondta az RTL Klub Híradóban az OTP elnöke. Csányi Sándor ebben a helyzetben nem vár sokat az Alkotmánybíróság döntésétől sem.

Úgy fogalmazott, nincsenek illúziói. Az alkotmánybírókhoz múlt pénteken a Fővárosi Törvényszék egyik bírója fordult, aki szerint a devizahiteles mentőcsomagról szóló törvény alkotmányellenes.nemaj

Fentiekkel kapcsolatban közöljük a Patacs – Rácváros Egyesület Pertársaság pénzügyi-jogi képviselője, Néma József véleményét:

 „Nem értem, hogy a bíróságok, a felügyeleti szervek miért nem az alábbiakból indulnak ki?!

 Az alábbiakat az 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) írja elő:

210. § (3) Fogyasztóval kötött kölcsönszerződésben vagy lízingszerződésben az ügyfél számára kedvezőtlenül kizárólag a kamatot, díjat vagy egyéb költséget lehet egyoldalúan módosítani. Egyéb feltétel, ideértve az egyoldalú módosításra okot adó körülmények felsorolását is, egyoldalúan nem módosítható az ügyfél számára kedvezőtlenül. Az egyoldalú módosítás jogát a hitelező akkor jogosult gyakorolni, ha a módosításra okot adó körülmények tételes meghatározását a szerződés tartalmazza, továbbá a hitelező árazási elveit írásban rögzítette.

 210. § (4) Az árazási elveknek tartalmazniuk kell legalább a következőket:

a) valamely kamat, díj vagy költség módosítása a szerződésben foglalt és az adott kamat, díj vagy költség mértékére ténylegesen hatást gyakorló ok alapján történhet;

 b) ha valamely feltétel változása a kamat-, díj- vagy egyéb költségelem csökkentését teszi indokolttá, azt is érvényesíteni kell;

c) az adott kamat-, díj- vagy költségelemre kihatással bíró ok-okozati feltételeket együttesen, tényleges hatásuk arányában kell figyelembe venni;

d) díjat vagy költséget legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző évi éves fogyasztói árindex mértékében lehet emelni.”

 

Néma József

 

 

 

 

 

Minden vélemény számít!

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE