Kiemelt, Pécsi hírek

Tisztelt választópolgárok, szomszédok, barátok!

|

Keresztes László Lóránt vagyok, kétgyermekes családapa. 1975-ben születtem, a választókerület lakója vagyok 39 éve. A képviselőjelöltek közül tehát, úgy hiszem, én vagyok e terület legrégebbi lakója, de a családi kötődés is erős. Nagyszüleim hatvan évvel ezelőtt költöztek a belvárosból Kovácstelepre, édesapám a rácvárosi iskolába járt, már akkor, amikor a közeli Uránváros építése folyt.

Én is e környezetben nőttem fel, majd itt alapítottam családot. 2010-ben, második gyermekünk születésekor költözünk át Kovácstelepről Patacsra. Pécs nyugati része tehát az otthonunk, a jövőnk.

Gazdasági földrajzból doktoráltam, okleveles közgazdász diplomát szereztem. 2010. évben listáról kerültem a Közgyűlésbe, ahol ellenzéki képviselőként feladatom a pécsi közösségek érdekének képviselete volt. A városszerte elért számtalan kisebb-nagyobb siker kulcsa szinte minden esetben egy volt: együttműködés, és közös fellépés a helyi közösségekkel.Keresztes_FB

Meg kell küzdenünk azért, hogye terület gyermekeink számára egészséges lakóhely maradjon, a munkába jutás feltételei adottak legyenek. Az elmúlt évtizedek elhanyagoltsága után biztosítani kell, hogy a napi élet megfelelő infrastrukturális feltételei rendelkezésre álljanak, az alapvető szolgáltatások elérhetőek legyenek. Közös érdekünk, hogy a területen ne verhessenek tanyát olyan személyek, akik a törvényeket, és a békés egymás mellett élés szabályait nem hajlandóak, vagy nem képesek betartani.

Elég volt abból, hogy nem nekünk van képviselőnk a városvezetésben, hanem a városvezetésnek van képviselője itt. Legyen jó értelemben vett gazdája, támogatója, érdekérvényesítője a területnek a jövőben olyan ember, aki itt élt, itt él, és nem is akar elmenni.

Olyan képviselő kell továbbá, akinek látóköre, és érdekérvényesítő képessége a választókerület határain is túlnyúlik, hiszen olykor az itt élők számára fontos lehetőségek megragadása, és a ránk leselkedő veszélyek elhárítása érdekében nem állhatunk meg helyi szinteken, minden lehetséges eszközt meg kell ragadnunk, és bármeddig el kell mennünk.

Legfontosabb fejlesztési célok, a terület szintjén:

A csapadékvíz elvezetés kérdése a terület jó részén megoldatlan, de ne beszéljünk a levegőbe: a problémák egyedi vizsgálatot igényelnek, és legtöbbször a megoldás a hegyoldalról érkező vizek lefolyásának lassítása, és a vizek visszatartása lehet, továbbá biztosítani szükséges a megfelelő befogadót. Az útburkolatok javítása, járdák létesítése régóta húzódó probléma. A közlekedés biztonságát javító intézkedések szintén régóta váratnak magukra. Meg kell akadályozni, hogy gyermekeinket a nagy sebességgel közlekedő autósok veszélyeztessék.

Tárgyalóasztalhoz kell ülni a körzetünkben lévő nagyáruházak és cégek vezetésével annak érdekében, hogy a társadalmi felelősségvállalás jegyében, a forgalomból eredő balesetveszélyt, és környezetterhelést helyi beruházásokkal szerepvállalással, támogatásokkal kompenzálják. Az utak javítása, és a szabadidő eltöltésének, és a sportolás feltételeinek biztosítása tipikusan olyan terület, ahol a városunkból sok-sok profitot magukkal vivő nagyáruházak valamit törleszthetnek. Hasonlóképpen elvárnám a támogatásukat a területen a térfigyelő kamerarendszer kiépítése terén.

Egészséges környezet megőrzése – ebből nem engedhetünk!

A tőlünk 8-9 km-re fekvő Bodán kutatják a nagy aktivitású nukleáris hulladékok végleges elhelyezésének lehetséges helyszínét. Ez a terv az igen távoli jövőről szól, de – ha gyermekeinkre gondolva – meg akarjuk akadályozni, akkor most kell lépnünk. Az elmúlt években dr. Kóbor József biofizikussal, képviselőtársammal emeltük fel a szavunkat e beruházás ellen. Megítélésünk szerint e kérdésben kell, hogy szava legyen a pécsi polgároknak is. Mi ebben nem alkuszunk, számíthatnak ránk a Pécs nyugati részén élő polgárok.

Egy külföldi tulajdonú cég dolgozik azon, hogy Kővágószőlős térségéből elindulva, több km-es lejtős aknával városunk nyugati, lakott területei alá benyúlva, mélyművelésű uránbányát nyithassanak. Súlyos félrevezetés, hogy e beruházás érdemben orvosolná Pécs kritikus munkaerőpiaci helyzetét. Ne engedjünk a hamis, a válságos helyzetre, és a nosztalgiára építő propagandának. E bánya, elődjével, a sokezer embernek munkát kínáló, és a város életében és fejlődésében óriási szerepet vállaló bányával ellentétben, mindössze néhány száz főnek adna munkát, idegen profitérdekeket szolgálva, miközben akár súlyos környezeti kockázatokat okozhatna NEKÜNK. Az itt élőknek tartós, valódi munkahelyek kellenek. Ez a fajta bányanyitás, vagy akár csak az érdemi, lakóterületünket több szempontból közvetlenül is érintő előkészítő tevékenység továbbá olyan gazdasági ágazatok lehetőségeit is csökkentené, amelytől sokkal több munkahely létrehozását is várhatjuk.

Igazságos teherviselést!

Pécsett a jelenlegi városvezetés brutálisan megemelte a helyi adókat, az építményadót, és bevezette a telekadót. Ellenzéki képviselőként felhívtam a kormánypárti képviselők figyelmét, hogy e területen számos nagyobb méretű ingatlan van, amelyek semmiképpen nem tekinthetőek luxusingatlannak, így kedvezményes besorolás szükséges. Többszöri felszólalásom hatására ugyanakkor folyamatban van a kedvezményesebb építményadó rendszer, ami által sok itt élő családnak csökkennek a terheit.

Közbiztonságot!

Sajnos lakóhelyünkön is elszaporodtak a betörések, megjelentek törvényeket nem tisztelő beköltözők. A kritikusabb területeken térfigyelő kamerarendszert kell kialakítani. Amennyiben felhatalmazást kapok a választókerület képviseletére, a választókerületi alapból is támogatni fogom a kamerarendszer kialakítását. Elkerülhetetlen a polgárőrség tevékenységének régóta húzódó elindítása, a rendőrség munkájának támogatása. Vannak itt helyben bátor, tettre kész civilek, adjuk meg nekik végre a lehetőséget, hogy lépjenek. Meg kell erősíteni a mezőőri szolgálatot, bővíteni kell a létszámot, hogy a területünk közelében lévő, gazdálkodási zónákban járőrözve a kedvét is elvegyék a portyára készülő bűnelkövetőknek.

Tudnunk kell: a választáson a legnagyobb ellenfél a közöny, a részvétel hiánya. Vegyünk részt a választáson a lehető legtöbben, annak érdekében, hogy mind több itt élő polgár akaratát fejezze ki az október 12-én megszülető döntés.

Dr. Keresztes László Lóránt,

a 12. számú választókerület képviselőjelöltje, Pécs polgármesterjelölt

Minden vélemény számít!

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE