Kiemelt, Történelem

Arad 1849. október 6.

|

Lázár Vilmos: Ki tehet arról, hogy ilyen a magyar sorsa? Krisztus keresztje tövében érett apostollá az apostolok lelke és bitófák tövében kell forradalmárrá érni a magyar lelkeknek.

Aulich Lajos: Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam. És halálommal is szolgálni fogok. Forrón szeretett magyar népem és hazám, tudom, megértik azt a szolgálatot.

„Ugyan, mi az a magyar nemzet! Ezek mindig is lázadók voltak, akiket meg kell semmisíteni és egyszer, és mindenkorra ártalmatlanná kell tenni.” (Felix Schwarzenberg herceg kormányfő)

1849. október 6-án végezték ki Pesten Batthyány Lajost, az első magyar felelős kormány volt miniszterelnökét Aradon, pedig a magyar szabadságharc 13 honvédtábornokát, illetve főtisztjét.

aradi13

A szabadságharc leverését súlyos megtorlás követte. A császári udvar bosszúért lihegett, s egyben példát akart statuálni. Ezt jól szemlélteti Felix Schwarzenberg kormányfő fentebb idézett kijelentése is. A megtorlás már a fegyveres harcok során elkezdődött. Haynau, az új osztrák fővezér hadjáratának kezdetén kiáltványban tudatta, hogy aki a magyar kormánnyal és a hadsereggel bármiféle kapcsolatban állt, büntetésre számíthat.

Bár a bécsi udvar augusztus 20-án a közkatonáknak amnesztiát adott, ez nem jelentett büntetlenséget! Sokakat a császári seregbe soroztak be. A magasabb rangú tiszteket, tisztviselőket és képviselőket hadbíróság elé állították. A határozat végrehajtásával a kérlelhetetlenségéről ismert Haynaut bízták meg, és az ő kezébe adták a halálos ítéletek jóváhagyásának jogát is.

A tárgyalások sorrendjét és az ítélet súlyosságát az udvar által megállapított bűnösség foka határozta meg. Először Pesten gr. Batthyány Lajos volt miniszterelnök, Aradon, pedig a honvédsereg önálló seregtestet (hadtestet, hadosztályt) vezénylő főtisztjeinek perére került sor. Batthyányt még 1849 januárjában letartóztatták, és végül az olmützi törvényszék ítélte -a császári udvar parancsára – kötél általi halálra. Esetében a bíróság a Bécsben hozott szabályt is megsértette, hiszen a felelősségre vonás csak az 1848. október 3. tehát az Országgyűlés feloszlatása után elkövetett cselekményekre vonatkozhatott volna, Batthyány viszont ekkor már lemondott tisztségéről. Haynau ennek ellenére október 5-én erősítette meg az ítéletet.

Aradon a 13 tábornokot és egy ezredest szeptember 26-án ítélték halálra, mint felségsértőket és lázadókat. Ezt Haynau szeptember 30-án hagyta jóvá, de Gáspár Andrásnak, Ferenc József hajdani lovaglómesterének ítéletét végül börtönre változtatták. Gáspár egyébként is a trónfosztás kimondása után lemondott parancsnoki posztjáról.

A kivégzéseket október 6-ára, a bécsi forradalom és Latour halálának évfordulójára időzítették. Batthyány előző éjjel a hozzá becsempészett tőrrel nyakon szúrta magát, és bár életét megmentették, nem lehetett felakasztani. A helyi parancsnok saját hatáskörben golyó általi halálra változtatta az ítéletet. Ami miatt később Haynau idegrohamot kapott. A gróf nem engedte, hogy bekössék a szemét, és maga vezényelt tüzet a katonáknak, utolsó szavai három nyelven így hangzottak el: Éljen a Haza!

Aradon ugyancsak október 6-án végezték ki a 13 honvédtábornokot: Aulich Lajost, Damjanich Jánost, Dessewffy Arisztidot, Kiss Ernőt, Knézich Károlyt, Lahner Györgyöt, Lázár Vilmost, Leiningen-Westerburg Károlyt, Nagysándor Józsefet, Poeltenberg Ernőt, Schweidel Józsefet, Török Ignácot és Vécsey Károlyt. Lázár Vilmos csak ezredes volt, de a köztudat őt is tábornokként tartja számon. Kiss Ernőt, Schweidelt, Dessewffyt és Lázárt golyó általi halálra ítélték, mert ők az osztrákok előtt tették le a fegyvert. Előbb őket lőtték agyon a vár északi sáncában. A kivégzőosztagba több elítélt bécsi forradalmárt is beosztottak. Kiss Ernő az első lövések után még életben maradt: ekkor maga vezényelt tüzet a tanácstalan katonáknak. Erre egy katona hozzálépett és fejbe lőtte.

Majd kilenc tábornokot akasztott fel a vártól délre Franz Bott hóhér. Bécs bosszúja és a megtorlás példátlanul kegyetlen volt. Nem kímélte a polgárok életét sem. Hiszen még az év októberében kivégezték báró Perényi Zsigmondot a felsőház elnökét, Csányi László közlekedési minisztert, korábbi kormánybiztost, Szacsvay Imre képviselőházi jegyzőt, báró Jeszenák János kormánybiztost. 1500 honvédtisztet ítéltek halálra. Ezek döntő többségét „kegyelemből” 20 év várfogságra mérsékelték. Három-négyezerre tehető azon honvédtisztek száma, akit lefokoztak és közlegényként büntető századokban itáliai hadszínterekre vezényeltek. Ez volt a sorsa Vajda János költőnek is, aki a honvédsereg kapitánya volt.

Végezetül a „vad rác” Damjanich János imája, amit a kivégzése előtti éjszakán írt. Megható, és megindító szavak. Egy katonának is van lelke.

Ima kivégeztetésem előtt, 1849. október 5-ről 6-ra virradóra.

Mindenség ura! Hozzád fohászkodom! Te erősítettél engem a nőmtől való elválás borzasztó óráiban, adj erőt továbbra is, hogy a kemény próbát: a becstelen, gyalázatos halált erősen és férfiasan állhassam ki. Hallgasd meg, ó, Legfőbb Jó, vágyteli kérésemet! Te vezettél, Atyám, a csatákban és ütközetekben – Te engedted, hogy azokat kiállhassam, és a Te védelmező karod segített némely kétes küzdelemből sértetlenül kilábolni – dicsértessék a Te neved mindörökké!

Oltalmazd meg, Mindenható, az én különben is szerencsétlen hazámat a további veszedelemtől! Hajlítsad az uralkodó szívét kegyességre a hátramaradó bajtársak iránt, és vezéreld akaratát a népek javára! Adj erőt, ó, Atyám, az én szegény Emíliámnak, hogy beválthassa nékem adott ígéretét: hogy sorsát hitének erejével fogja elviselni.

Áldd meg Aradot! Áldd meg a szegény, szerencsétlenségbe süllyedt Magyarországot! Te ismered, ó, Uram, az én szívemet, és egyetlen lépésem sem ismeretlen előtted: azok szerint ítélj fölöttem kegyesen, s engedj a túlvilágon kegyes elfogadást találnom. Ámen.

Damjanich

Emíliának vigasztalásul

Kossuth Aradot a magyar Golgotának nevezte. “Az ősök keresztet iktattak államcímerébe a vérrel szerzett magyar hazának, mely ma is ország, de nem állam. Arad pedig a magyar Golgota.”

Minden vélemény számít!

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE