Pilvax Primőr, Pilvaxwélemény

Szegény Pécs. Szegény Baranya

|

A magyar vidék a rendszerváltásnak nevezett valami nagy vesztese. Pécs és Baranya valamint a baranyai régió 1990 előtti virágzó falvai elszegényedtek, elöregedtek, a nyomasztó munkanélküliség elől menekülve elnéptelenedtek. A fiatalok külföldön, vagy más településen keresnek megélhetést.

Baranya megyében a foglalkoztatás a szocializmus időszakban a nagyüzemi gazdálkodásra korlátozódott. Sok térségi munkavállaló talált munkát a Pécsre települt vállalatoknál. A rendszerváltás után a gazdasági helyzet romlásának első vesztesei az ingázók voltak. Sajnos a termelőszövetkezetek is felszámolásra kerültek.

A XXI. század kihívásaira nagyon kevés baranyai településen tudnak megfelelő válaszokat adni. A megye nehezen változó vezetőinek többsége a több évtizedes pártkatonáskodásban látja a megoldást, és elsősorban önérdek képviselő, akik segélyeket osztogatnak húsvétkor, karácsonykor és választások előtt.drava

Pécs, Baranya és a régió elmaradottságának okai között a legfőbb az, hogy a választott képviselők nem a választóikat, hanem a pártjaik érdekeit szolgálják, és a politikai elit is rendkívül lassan változik. A baranyai országgyűlési képviselők között is található olyan, aki a rendszerváltás előtt tanácselnök volt.

A rendszerváltás előtt Pécsett, Baranya egyéb településein szerény megélhetés volt jellemző, most a megye egyes részein (Ormánság) mélynyomor van.

A Pécsett és Baranyát sújtó gazdasági vállság és egyre mélyülő leszakadás megállítására, a fejlődés megindulására más szemléletre innovatív vezetőkre és nem pártkatonákra van szükség. Amint ezt az elmúlt 25 év bizonyította. Pécsett és Baranyában a munkaerő iránti kereslet elsősorban alacsony iskolai végzettségű, kvalifikálatlan munkaerőre és az alacsony jövedelmet ígérő munkahelyekre koncentrálódik.

Az egy főre jutó GDP országos átlaghoz viszonyított arányát vizsgálva azt láthatjuk, hogy az 1994-2014 közötti időszakban Közép-Magyarországot kivéve minden régióban, csökkenő tendenciát mutattak az értékek. A Dél-Dunántúl értékeit vizsgálva pedig egy enyhe emelkedést követően folyamatos csökkenő tendencia figyelhető meg a vizsgált időintervallumban (86%-ról 68%-ra). Az ország GDP-jének mintegy fele Közép-Magyarország régióban keletkezik, ezzel szemben a Dél-Dunántúli régió hozzájárulása országos szinten a legalacsonyabb, mindössze 6%. Baranya megye országos GDP –hez viszonyított aránya szinte azonosan alakult a régió értékeivel, azaz itt is komoly visszaesés tapasztalható.

A munkanélküliségi ráta mozgása hasonló a GDP alakulásához. Ha Baranya megyét járásokra bontva vizsgáljuk, látható, hogy a Pécsi járásban a ráta 3,37 és 8,69 százalék közötti, azonban a megye déli és nyugati területein elhelyezkedő járásokban az értékek 17,96 és 29,7 százalék között alakulnak, tehát rendkívül magasak.

Gazdaság fejlesztésének nélkül Pécs és Baranya valamint a régió továbbra is a leszakadó régiók közé fog tartozni

Minden vélemény számít!

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE