Történelem

Washington legyőzi a hessenieket

|

1776. december 26-án egy hideg téli napon, a kontinentális hadsereg, amely addig egyik verességet szenvedte a másik után, feltámadt a halottaiból. A hajnali derengésben Washington vezetésével rajta ütött a hesseni helyőrségen a New Jersey Trentonban. Ez a győzelem épp időben jött az amerikai függetlenségi háborúban, amely az amerikai hadtörténet legjelentősebb fegyverténye volt.

1776 ősz végére már mind a függetlenség hívei, mind az ellenség elkerülhetetlennek látták a megadást. Mialatt a hadoszlopok délnek vonultak New Jersey államon keresztül, az angolokkal a nyomukban sokan hagyták el a kontinentális hadsereget, dezertáltak, a megfáradt, és demoralizált csapatokból. A megvert csapatokban mindössze 3400 fő maradt.

Ezt az árnyékhadsereget vezette Washington. Howe tábornok a brit főparancsnok ekkor már megérdemelt pihenését töltötte az őszi hadműveletek után New Yorkban. Ötezer fős hadsereget hagyott hátra New Yerseyben.

A háború eme mélypontján, egy nagyon nehéz év után, és amikor alig három hét múlva lejárt volna a legtöbb katona szolgálati ideje, Washington és tisztjei fontos elhatározásra jutottak. A tervük az volt, hogy éjszaka átkelnek a Delaware folyón, és rajtaütnek a trentoni helyőrségen, amelyet három hesseni ezred védett.

A britek a felderítőiktől és néhány velük szövetkezett helybelitől tudták, hogy karácsonyra támadás várható, de csak alkalmi csatározásokra számítottak. Mikor karácsony reggelén megjelent egy felderítő alakulat, mindkét oldalon eldördült néhány lövés. Rall tábornok a trentoni helyőrség parancsnoka úgy vélte, hogy az amerikaiak csak ennyit akarnak. Az erős havazás szintén azt sugallta az angoloknak, hogy nem várható komolyabb támadás. Karácsony éjszakáján Washington és katonái átkompoltak a folyón 15 km-re a várostól. Washington hadserege ezután kettévált, és így támadt az angol helyőrségre.

Egy kihelyezett őrszem észlelte az előretörő északi hadoszlopot. Lövések dördültek, felébresztve az angol helyőrséget. Véres csatában törtek előre Washington csapatai a mindössze száz házból álló településen. Alexander Hamilton kapitány úgy helyezte el a tüzérséget, hogy végigpásztázták az utcákat, ahol a hesseniek felálltak. Fél tízre a hesseniek megadták magukat. Az amerikai veszteség elhanyagolható volt, négy fő sebesültjük volt, halottjuk egy sem.

A hesseniek közül 106-an életüket vesztették, és 918 katona fogságba esett. Washington trentoni győzelme, amelyet pár nap múlva követett az Assumpink Creeknél, és Princetonnál kivívott győzelmek, lelket öntöttek a megingó hazafiakba, és helyreállította a katonák önbizalmát. A kontinentális kongresszus is a harc folytatása mellett döntött, és képet kapott arról, hogy mire képes egy rosszul felszerelt hadsereg, ha hazafiúi lelkesedés hajtja.

Minden vélemény számít!

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE