Globál töri

A szarajevói merénylet. Az első lépés Trianonhoz I.

A 19. század végétől Európa nagyhatalmai már csak az alkalmat keresték, hogy háborút provokáljanak egymás ellen. A casus bellit Gavrilo Princip szerb diák Ferenc Ferdinánd, az Osztrák-Magyar Monarchia trónörököse elleni merénylete szolgáltatta.

Egy híres harisnyakötő

A saját kezűleg felemelt harisnyakötőt egy, a harcban hősiesen résztvevő férfiú nyakába akasztotta a következő (francia) szavak kíséretében: Honi soit qui mal y pense. (Rossz az, aki rosszat gondol.)

Az Unternemhen Barbarossa

Az „Unternemhen Barbarossa”-át úgy tartja nyilván a történelmi emlékezet, mint Adolf Hitler meglepetésszerű, váratlan agresszióját a sztálini Szovjetunió ellen.

Az Isten Ostora és catalaunumi csata

A hun hadjáratok nyomán Európa etnikai képe jelentősen átalakult. A nyugati részt teljesen elözönlötték a germánok, a Nyugatrómai Birodalom bukása elkerülhetetlenné vált.

Nagy Sándor jelet hagyott a történelmen

Nagy Sándor honosította meg Európában az istenkirályság intézményét. E gondolat három évszázad múltán Rómában csúcsosodott ki, Augustus császársága idején. Az uralkodók Isten adta jogainak hangsúlyozásában öltött testet.

Sztálin lefejezi a Vörös Hadsereget

Tuhacsevszkij a „csisztka” áldozatává vált. Ezzel a Sztálin által 1936-ban megkezdett nagy tisztogatás és vérengzés a pártról a Vörös Hadseregre is átterjedt.

A „D – Day”, avagy a leghosszabb nap

“Higgye el, Lang, a partraszállás első huszonnégy órája döntő lesz… Németország sorsa akkor dől el… a szövetségeseknek is, a németeknek is az lesz a leghosszabb nap.” Erwin Rommel 1944. április 22.

Hódító Mohamed halála

Világuralomra törő tervei három évvel később meghiúsultak, amikor 1456-ban Nándorfehérvárnál Hunyadi legyőzte a világhódítónak készülő szultánt,

Ferenc József és „Sisi” esküvője

Sisi az udvari életet nyomasztónak és ridegnek, a férjét szenvtelennek tartotta, aki hatévi házasság után mind többször tűnt el Korfura, vagy Madeirára, vagy Velencébe.

Danton kivégzése

Danton jóslata Robespierrel kapcsolatosan négy hónapon belül be is teljesült. Akkor Robespierre követte őt a vérpadon. Mert a forradalom felfalja a saját gyermekeit.

Julius Caesar és március idusa

„Vigyázz március idusára!” Figyelmeztette Caesart I. e. 44 márciusában néhány nappal korábban a jós Spurinna. Caesar nem törődött vele. Hiszen öt évig volt diktátor, miután erős kézzel leverte az ellene szövetkezett nemeseket, köztük az erős Pompeiust is.

A diktátor halála

Sztálin az általa elkövetett óriási bűnök ellenére is máig népszerű az egyszerű emberek körében. Sokan szobrot szeretnének neki állítani Moszkvában is.

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE