Tört magyar

A nándorfehérvári diadal

Hunyadi csodával határos győzelmének híre – amelyet négyszeres túlerővel szemben aratott – futótűzként terjedt a töröktől sanyargatott népek között.

A pozsonyi csata II.

Sikerült megakadályozni, hogy a Kárpát-medencéből elűzzék a magyarságot. A honfoglalás e sorsdöntő csatával fejeződött be, s ez volt az első honvédő háborúnk itt a Kárpát medencében.

A pozsonyi csata I.

A pozsonyi csatáról 907. július 4. – 7 nem tudnak a magyarok. Ez volt a magyarság első honvédő háborúja a Kárpát-medencében, és a magyar hadtörténelem talán legnagyobb katonai győzelme.

Gábor Áron hősi halála

“Ha mához két hétre Sepsiszentgyörgy piacán hat ágyú nem lesz felállítva, és azokkal a próbalövésnél célt nem találok, akkor én magam állok tíz lépésnyire az ágyú elébe céltáblának.”

Mit ér a felszabadítás megszállással?

Sok magyar számára valóban felszabadulást jelentett az 1945.-ös áprilisi események, mivel megmenekültek egy népirtás veszélyétől. Az ország lakosságának nagy része számára azonban maga a szovjet hadsereg jelentette a háború borzalmait.

Királypuccsok 1921-ben Magyarországon

Károlynak nem sikerült kész helyzetet teremteni, Horthy nem adta át a hatalmat. Anglia és Olaszország erélyesen tiltakozott, Csehszlovákia és Jugoszlávia háborúval fenyegetőzött.

A Tanácsköztársaság 133 napja

1919. március 21-én kiáltották ki Magyarországon a Tanácsköztársaságot. Külügyi népbiztosa, de ennek ellenére tényleges vezetője, Kun Béla az egyik legellentmondásosabb alakja a XX. századi magyar történelemnek.

Magyarország német megszállása

“Mennyi időre lenne szüksége Magyarország megszállásához. Huszonnégy órára. És ha ellenállnak? Tizenkét óra. Hogyhogy? Elmaradnak az üdvözlő beszédek. ”(Walther von Brauchitsch tábornagy, a német haderők főparancsnokának válasza egy német diplomata kérdésére.)

Rajta vagy Talpra magyar?

1848. március 13-án este – a bécsi forradalom kitörése napján – Petőfi egy híres vers kezdősorát veti papírra. A kezdősort, amely akkor így hangzott: „Rajta magyar, hí a haza”!

A szolnoki csata 1849. március 5.

A szolnoki csata volt a dicsőséges tavaszi hadjárat megindításának kulcsa. Ugyanis Szolnok bevételével a Tisza valamennyi átkelője magyar kézre került és ez lehetővé tette a csapatok gyors átcsoportosítását.

Kovács Bélára emlékezünk

1947-ben ezen a napon tartóztatták le jogellenesen, majd hurcolták el a Szovjetunióba a Független Kisgazdapárt főtitkárát, Kovács Bélát.Kovács Béla, kisgazdapárti politikus (1908. április 20.- 1959. június 21.) Patacson született, és gazdálkodott.

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE