Kiemelt, Patacsi Pilvax

Baranya megye új földesurai

|

Fazekas Sándor szakminiszter 2011 augusztusában jelentette be, hogy 65 ezer hektár állami termőföld hasznosítására írnak ki pályázatot. Akkor úgy tervezték, hogy egy gazdálkodó legfeljebb 300 hektárt bérelhet. Az értékhatárt végül 1200 hektárra emelték, valamint az állattenyésztést is feltételül szabták.

A pályázati eljárás ellen tiltakozva 2012. január végén lemondott Ángyán József, a földművelési tárca államtitkára, aki az őt támogató zöld szervezeteknek egy levelében azt írta, hogy súlyos lobbik törekednek az állami földek bérleti jogának megszerzésére. „Az évtizedek alatt kialakult, ellenérdekelt maffiahálózat mindent vinni akar a földtől, az erőforrásoktól a támogatásokon át a piacokig. Mindent vinni akar a vidéki, helyi közösségek, családok elől, és magam, munkatársaim valamint az emberekkel közösen kidolgozott Nemzeti Vidékstratégiánk e zsákmányszerzés útjában álltunk” – írta levelében a volt államtitkár, aki ezzel a körrel, amely szerinte Dél-Amerikába vezet, nem tud közösséget vállalni. Ezek után nézzük meg mit ír a Baranyai megyei földügyletekről Ángyán József.

Választásom harmadikként azért esett Baranya megyére, mert – Fejér és Borsod megye után – itt hirdették ki eddig a legtöbb nyertes pályázatot, a legtöbb bírálati eredmény – a kiválasztott július 15-ei határnapig – itt áll rendelkezésre, ami jelentősen növeli az elemzés statisztikai megbízhatóságát és ezzel a levonható tanulságok általánosíthatóságát. Másrészt – Fejér és Borsod megye után – innen is több segítségkérő, kétségbeesett illetve felháborodott visszajelzést, valamint az eligazodást, az érdekviszonyok feltárását segítő információt kaptam a helyi közösségektől, gazdavezetőktől és a gazdálkodó családoktól.

Az NFA országosan – az elemzés záró dátumáig, 2012. július 15-éig – 840 szerződéssel, bérleti egységben összesen 18.300 hektár területet adott bérbe. Ebből Baranya megyében 38 településen, összesen 56 bérleti egységen hirdetett eredményt, melyek közül 1.058 hektár – összesen 12.114 aranykorona (AK) értékű – területen kialakított 49 blokk esetében volt a pályázat sikeres , 7 blokk (23 ha és 356 AK) esetében viszont sikertelennek minősült. Szembetűnő az is, hogy – bár a pályázati folyamat régen lezajlott, és a pályázatok bírálata is befejeződött – 17 blokk n(205 ha és 4.115 AK) esetében még nem hirdettek hivatalos eredményt , azok az NFA honlapjára nem kerültek fel. Mindenesetre így is Baranya megyében található az eddig bérbe adott állami

területek mintegy 6 %-a, Fejér és Borsod megyével együtt pedig közel 60 %-a. A fenti adatok alapján az átlagos blokkméret országosan 21,8 ha, Baranya megyében pedig – 0,8 és 112,7! ha között változva – 21,6 ha . Ez az adat azonban arra vonatkozóan nem ad eligazítást, hogy egy adott pályázó vagy érdekeltségi kör mekkora terület földbérleti jogát szerzi meg, hiszen a pályázati kiírás arra vonatkozóan nem tartalmaz korlátozó rendelkezést, hogy adott pályáz illetve érdekeltségi kör hány pályázatott adhat be , illetve hány egység bérleti jogát szerezheti meg! Ehhez a nyertes pályázatok részletes elemzésére van szükség. Az NFA azonban – tán nem véletlenül – maga ilyen összesítéseket egyáltalán nem készít , de legalábbis nem közli ezek eredményeit, sőt megnehezíti az átfogó képalkotást. Olyan formában és különböző adatbázisokban hozza ugyanis nyilvánosságra az adatokat, hogy az összetartozó információk csak nehezen egyesíthetők, ezért ezeket az elemzéseket – nagy munkával és többek segítséget is igénybe véve – magam végeztem el. Ennek legfontosabb eredményeit a 3/1.a. és 3/1.b. táblázatban foglaltam össze, illetve a 3/1. és 3/2. ábra-sorozaton szemléltetem. Ezek adatai alapján az alábbi fontosabb megállapítások tehetők.

 A beadott pályázatok becsült – az NFA által nem közölt – száma meghaladhatta a 200-at, közülük azonban csupán 35 érdekeltséghez tartozó 39 pályázó volt nyertes, akikkel 49 szerződést kötött az NFA! Hangsúlyoznunk kell tehát, hogy – a VM ezzel kapcsolatos sorozatos csúsztatásaival szemben – nem 49 külön gazdálkodó, hanem 35 érdekeltség műveli ezután az 1.058, ha területet!

Miután egy pályázó, ill. érdekeltség akárhány pályázatot is nyerhet, így a pályázatok száma nem azonos a területeket megművelő családok vagy cégek számával, az egy pályázatra jutó terület pedig nem azonos az egy család, érdekeltség vagy cég által megszerzett területtel! A 100 hektárt meghaladó 3 legnagyobb nyertes érdekeltség 5 pályázójához 12 bérleti egység került, ami az összes egység 24,5 %-a. A legtöbb bérleti egységet, 5-öt a Komlón élő Prettl János családi érdekeltségei valamint az Alsómocsolád székhelyű Sertáp Kft. szerezte meg. A legnagyobb terület (228!) ha, az összterület közel 22! %-a) bérleti jogát Prettl János családtagjai Komlóról szerezték meg. Őket követi Balogh Péter Magyarszékről 120 ha-ral (11,3 %), majd a Sertáp Kft. Alsómocsoládról (117 ha, 11,1 %). E – formálisan egymástól független, de helyi információk szerint egymással több szálon is összeköttetésben lévő – 3 érdekeltség összesen 465! ha – 5.650 aranykorona értékű – földbérleti jogát szerezte meg, ami a megyében eddig bérbe adott összes területnek 44! %-a. Az e legerősebb 3 érdekeltség, az „olimpiai bajnokok” körében az egy pályázattal elnyert átlagterület

38,8! hektár , ami a megyei átlagnak (21,6 ha) is több mint másfélszerese. Az általuk elnyert terület összes aranykorona értéke 5.650 AK , ami az összes megyei bérbe adott terület aranykorona értékének (12.114 AK- nak) 46,6! %-a. Ez a 3 érdekeltség nyerte tehát el

a legnagyobb egybefüggő és legértékesebb területeket, a többi 32 érdekeltségnek pedig lényegesen kisebb és gyengébb termőképességű területek maradtak. Hogy kik is ezek az „erős érdekeltségek”, arra még a továbbiakban részletesen visszatérek.

Baranyáról a teljes elemzés itt olvasható:

 http://www.greenfo.hu/uploads/dokumentumtar/angyan-jozsef-3-jelentese.pdf

http://kulter.hu/tag/pucher-balint/   (kép)

Minden vélemény számít!

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE