Kiemelt, Magyar Közélet

1000, azaz ezer milliárdos bankcsapda (Videóval)

|

A hitellel rendelkező magyar családok közvetlen, míg a lakosság jelentős részének közvetett kifosztása, ellehetetlenítése a devizahitelezésen keresztül a Magyar Állam, a Magyar Nemzeti Bank (MNB), az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) vezető tisztségviselői által megtűrt, illetve támogatottan történt!

A forint árfolyam alakításának, azaz a forint elleni spekulációnak az előzménye az intervenciós sáv eltörlése (2008. február 26. Magyar Állam és a Monetáris Tanács egyetértésében), valamint az Európai Közösség (EU) és az IMF által (2008. november), Magyarország számára biztosított 20 milliárd euró forrás…betyarvilag_bank

Az a tény, hogy a forint spekulációs támadások célpontjává válhat az intervenciós sáv eltörlése után, Simor András jegybankelnök és Veres János pénzügyminiszter számára egyértelmű volt…

A Magyar Nemzeti Bank számára feladat az árstabilitás, a pénzügyi közvetítő rendszer stabilitásának biztosítása és ma már a pénzügyi szereplők felügyelete is (2013. október 1.-től)…

A Magyar Nemzeti Bank egyedi válságkezeléssel összefüggő tevékenységét Simor András jegybankelnök “szolgálati titoknak” minősítette…

A jegybank szerepét, feladatait, céljait tekintve nem nyereségorientált intézmény, amin nem változtat az a tény, hogy a jegybanki devizabefektetések és devizapozíciók felvétele során olyan helyzet került kialakításra, hogy a Magyar Nemzeti Bank számára a forintgyengülés árfolyam típusú nyereséget, míg a forint erősödése veszteséget tudott eredményezni… a jegybanki deviza érdekeltségek miatt a forint árfolyamváltozása, azaz gyengülése “1000, azaz ezer milliárdos” a mérlegadatokban tetten érhető NYERESÉGET állított elő !

A devizapiaci manipuláció (2008 – 2012) miatti felügyeleti eljárás megindítása iránti követelésünket, feltehetően az “érintettsége okán” a Magyar Nemzeti Bank megtagadja !

Az MNB teljes tevékenységéért a Magyar Országgyűlés tagjait súlyos, elévülhetetlen felelősség teheli!

A Bankcsapda Egyesület és annak vezetősége nem meglepő módon, akkor vált különböző típusú támadások és kritikák célpontjává, amikor a kereskedelmi bankok nyilvánvaló felelőssége mellett a Magyar Állam és az állami vezetők büntetőjogi és kártérítési felelősségére kívánta felhívni a figyelmet!

… a fogalomtalan, vitaképtelen, súlyosan ismerethiányos “új” személyek akik a devizahitelesekre az eddigi tevékenységük alapján, mint megélhetési forrásra tekintettek és tekintenek továbbra is, azok legalább olyan aljas, ha nem aljasabb emberek, mint a devizahitelezésért elsődlegesen felelős magát demokratikus ellenzéknek nevező – folyamatos hatalmi viszálykodástól hangos – alakulóban lévő leendő formáció tagjai!

A DK aktivistáinak jelentős szerepvállalása a devizahiteles mozgalmakban, kizárólag a károsult közösség szétverése és ellehetetlenítése érdekében történt és történik…

Falus Zsolt Ferenc

(Betyárvilág: Az alábbi videóban az az ember beszél, aki 2008-ban lehetővé tette az árfolyamsávok eltörlését. Aminek következtében kialakulhatott a mostani, százezreket tönkretevő devizahitel-csapda. Az első Fidesz-kormány regnálása alatt, 2001-ben futott fel nagyobb mértékben a devizahitelezés. A Fidesz akkor sem és az MSZP nyolc éves kormányzása alatt ellenzékben sem emelte fel a hangját a devizahitelezés ellen, valamint egyszer sem figyelmeztette az embereket a rájuk leselkedő árfolyamból és egyéb anomáliákból adódó veszélyekre. Most, amikor kétharmados többséggel a “segítségnyújtása” csupán a pótcselekvésig és a még nagyobb baj csíráinak elültetéséig ér, valamint 3000 ezer milliárdos megszorításokkal sújtja ezeket az embereket, ekkor nevezi kormányát nemzetinek és családbarátnak.)

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=SQkl87o1JfE]

http://betyarvilag.hu/1000-azaz-ezer-milliardos-bankcsapda-videoval/

 

Hozzászólások

Hozzászólás írása ↓
 1. Péter Menyhért

  Büntető feljelentés Svájc főállamügyészéhez milliárdos nagyságrendű pénzhamisítás miatt. Magyar nyelvű dokumentum.
  Punisher denunciation to Switzerland’s state attorney general, because of billions worth counterfeiting. Documents with a Hungarian language.
  Anklage von Punisher zum Generalstaatsanwalt der Schweiz, wegen Milliarden, die sich es lohnt zu fälschen. Dokumente mit einer ungarischen Sprache.
  Agence Télégraphique Suisse/Schweizerische Depeschenagentur, Bern

  Jean-François Paroz nagykövet Úrnak
  Svájc Magyarországi Nagykövetsége
  Tisztelt Nagykövet Úr
  Európai-magyar polgárként, ismét segítségért fordulok Önhöz, hogy az alábbiakban leírt, illetve mellékletként csatolt feljelentéseimet is szíveskedjék megküldeni Svájc Államügyészének, valamint az illetékes bankok vezetőinek is.
  Majd egy éve harcolok a magyarországi bankármaffia ellen. Az elmúlt időben rá kellett jönnöm, hogy ezek a bűnözők nem csupán bennünket magyarokat károsítanak meg, hanem az európai bankrendszert, és Svájc polgárait is.
  Az Ön szíves közreműködését abban kérem, hogy feljelentésemet mielőbb eljuttatni szíveskedjen Svájc Államügyészének, és szükség szerint az illetékes bankok vezetőinek is.
  Alulírott, Menyhért Péter, budapesti lakos, Európai Uniós polgárként, büntetőjogi felelősségem teljes tudatában feljelentést teszek fedezetlen pénzkibocsátás miatt a mellékelt magyarországi feljelentéseimben szereplő, magyar bankvezetők ellen Svájc Államügyészénél.
  Álláspontom szerint megalapozott a gyanú, hogy nevezett személyek jogtalanul és fedezetlenül bocsátották ki Magyarországon Svájc nemzeti valutáját, 2006 és 2010 között legkevesebb 10.000.000.000.- CHF azaz tíz milliárd CHF (cca.2.000 milliárd Ft) értékben.
  A jelenlegi hivatalos magyar álláspont szerint, az ezen időszakban kibocsátott legalább 7 ezer milliárd Ft Deviza Alapú jogügylet – devizaügylet, tehát ezen kihelyezett hitelek mögött állítólag CHF áll.
  Ezen hiteleket a magyar bűnöző bankvezetők, az általuk kidolgozott magyar pénzügyi jogszabályok alapján, 2-5% tartalékráta képzésével és a Magyar Nemzeti Bankban történt elhelyezésével bocsátották ki; miközben a költségeiket minden magyar adósnak CHF-ben számolják fel.
  Álláspontom szerint egyetlen magyar banknak sincs joga a magyar jogszabályok alapján, Svájc nemzeti valutáját fedezetlenül kibocsátani. Véleményem szerint a kihelyezett CHF hitelek teljes mennyiségével, minden időpillanatban rendelkezniük kellett volna.
  Meggyőződésem, hogy ez a CHF hamisításával egyenértékű bűncselekmény, mely nem csupán Svájc, de az egész világ pénzügyi működését is veszélyezteti. Meggyőződésem szerint ezen bűnözők a nemzetközi anyabankok menedzsmentjét becsapva veszélyeztetik a bankok jó hírét, és a nemzetközi pénzintézetekbe vetett bizalmat is az egész világon. Kérem Öntől, hogy segítsen a feljelentésemet eljuttatni az Önök illetékeseihez: vizsgálják ki, hogy a magyar bűnözőknek mennyi CHF állt rendelkezésére ténylegesen a hitelek kihelyezésének időpontjában, majd később, folyamatosan volt-e CHF fedezet.
  Amennyiben a fedezetlen CHF kibocsátás a hitelek teljes időtartamára nem történt meg, hanem csak adott pillanatban rendelkeztek megfelelő mennyiségű CHF-fel, úgy az a magyar büntető feljelentéseim alapját bizonyítják: a bűnözők csaló módon átverték a magyar ügyfeleiket.
  Indoklás:
  A volt kommunista csaló-magyarországi bankvezetők olyan konstrukciót fejlesztettek ki, amellyel nem csupán az igen alacsony pénzügyi ismeretekkel rendelkező magyar lakosságot csapják be folyamatosan, de megtévesztik még a nemzetközi bankvilág vezetőit is.
  A csalók bevezették a DEVIZA ALAPÚ HITEL fogalmát, mellyel a saját bankjaik vezetőit és részvényeseit is becsapják.
  Álláspontom szerint ezek nem deviza kölcsönök (devizát a magyar polgárok sohasem vettek volna fel, hiszen NINCS deviza jövedelmük) de a magyar Kúria és a Magyar Bankszövetség szerint ezek CHF kölcsönök.
  A magyarországi feljelentéseim szerint olyan – svájci Frank, Euró, japán Yen – összefoglalóan DEVIZA ALAPÚ kölcsönöket nyújtottak magyar polgárok százezrei számára, amelyek mögül az első pillanatban kivették a devizát, ezzel becsapták az embereket és a magyar államot is.
  A sok milliárd CHF – kölcsön mögött, a valóságban sohasem volt teljes CHF fedezet, mert MINDEN egyes SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSEKOR forintért, jogalap nélküli kereskedelmi ügyletben, devizavételként a hitel TELJES CHF összegét AZONNAL VISSZAVÁSÁROLTÁK!
  A csaló magyarországi banktisztviselők az illegális és gyors meggazdagodásukért (mivel a kiemelkedően magas szintre felhozott hitelforgalom után sok millió eurós bónuszban részesültek!) 100.000 CHF rendelkezésre állása esetén havonta akár 10.000.000 CHF ALAPÚ – valójában színtisztán forinthitelt – is kiadhattak a magyar adósoknak, hiszen EGYETLEN magyar CHF alapú hitelt kapó adós SEM LÁTOTT SOHASEM A CHF-ből!
  Csalás, és a nemzetközi bankvilág megtévesztése az az állítás, hogy Magyarországon nagy tömegű CHF hitel van!
  Mellékelem az Európai Központi Bank elnökségének, az Euro fedezetlen kibocsátása tárgyában írt feljelentésemet is, melyben őket is felkérem a magyar csalók bűncselekményének kivizsgálására.
  Álláspontom szerint ugyanis, ha az európai illetőleg amerikai tulajdonú magyarországi bankok által, a magyar tartalékráta jogszabály szerint 2-5% tartalék Magyar Nemzeti Banki elhelyezése fedezetet jelenthet a mintegy 40 milliárd CHF (6-7 ezer milliárd Ft) nagyságrendű svájci fizetőeszköz 5-25 éves futamidejű kihelyezésére, az súlyosan veszélyezteti Svájc pénzügyi szuverenitását.
  Álláspontom szerint ugyanis, idegen fizetőeszközt még számlapénz-követelés formájában sem bocsáthat ki a svájci nemzeti bank engedélye nélkül egyetlen más bank sem!
  Álláspontom szerint szükséges annak a vizsgálata is, hogy a fedezetlen CHF alapú bedőlt hitelekre, vettek-e fel hitelgarancia alapoktól vagy viszont-biztosítóktól valós CHF pénzeszközt a csaló magyarországi bankvezetők.
  A teljes anyag, és további információk:
  https://www.facebook.com/groups/devizacsalas/
  Menyhért Péter

  ↑ LinkVálasz
 2. Névtelen

  leveles marika: ön hogyan oldotta meg a lakhatását?

  ↑ LinkVálasz
 3. leveles marika

  Úgy tűnik, hogy Hegyi József és mások csak arra próbáltak rámutatni, hogy talán mindenkinek hasznos lenne egy pillanatra arra is gondolni, vagy legalább megpróbálni onnan is megközelíteni a kérdést, hogy vajon sok-sok honfitársunk miért nem vett fel semmilyen borzasztó nagy összegű és hosszú lejáratú hitelt, devizában sem, mert nem akart eladósodni, inkább kisebb helyen lakik, próbált mindig takarékosan élni – és mégis, a józan megfontolásaik ellenére, az önmérsékletük ellenére őket is bajba sodorta az a sok más honfitárs, aki nyakló nélkül vett fel nagy összegű hitelt nagy önbizalommal, mintha még sosem hallott volna a való világról, a valóságban zajló folyamatokról, vagy sosem járt volna be egyetlen történelemórára sem. Talán így is volt. Mégsem ok ez arra, hogy kivétel nélkül mindenki szenvedjen azért, mert annyi honfitárs volt meggondolatlan és elővigyázatlan. Miért kell azon csodálkozni, hogy sokan nagyon rosszul érzik magukat hazánkban, mert hiába éltek hitelmentes életet, visszafogva a “nyereségvágyukat”, de nevezhetjük nagy ház, nagy autó stb. utáni vágynak is, hiába próbáltak értelmesen közelíteni a jelenhez, most bűnhődnek ők is a sok meggondolatlan hitelfelvevő miatt.

  ↑ LinkVálasz
 4. Névtelen

  Hegyi József Fizettél , mert volt miből! Kormánytagok is fizettek ” kinyögték ” szegények! Ők tényleg nyertek! Nem Kósa elftars alteregója vagy?–, mert ő egy tizest nyert! ?????????, Senki pénzét nem akarjuk, csak az uzsorát kellene elsöpörni! A te kis lóvécskád nem kell! Járj egy két tanfolyamot, hogy felfogd!!!

  ↑ LinkVálasz
 5. Névtelen

  Hegyi József:
  “Én Ft hitelt vettem fel 10 évre , többet fizettem érte, de kinyögtem!”

  Látod milyen hülye vagy? Menj vissza hegyre ősember.

  Valaki MÁS magyarázza már el mi ez a “nyereségvágy” meg “jobban járt” mantra?
  Egy hitelen hogyan lehet NYERNI? Ez nem egy befektetési termék, eleve bukó az egész. Kivéve az állami kamattámogatású Ft hitel, amit politikusok tömegei (is) vettek fel milliárd számra még az utolsó pillanatban az első cigány kormány alatt és aminek kamattámogatását mind a mai napig nyögjük.
  Ez nem zavarja a gyökereket? Ez sokkal többe került eddig mindenkinek, mint a devizahitel CSALÁS maszatolása.

  Ha meg befektetési vagy deviza kereskedelmi termék a deviza hitel (árfolyamkockázatra játszottak????), amin “nyerni akartak az adósok”, akkor miért van rajta hitelkamat? Például. És miért álcázták “kölcsönszerződésnek”?

  A dev hitelen nem lehetett nyerni, csak kevesebbet veszteni a butus FT hiteleseknél :)))
  Ezt kellene felfogni először.

  Nade az ilyen Józsiknak a hegyről engedjük meg, hogy alanyi jogon legyenek ostobák, sokan vannak (a parlamentben is sajnos)… :)

  ↑ LinkVálasz
 6. Á.Á.

  Hegyi József!
  Te nagyon hülye vagy!

  ↑ LinkVálasz
 7. Hegyi József

  Na faszkalap,erre varrjál gombot ! / seggszájú kommentelőnek/

  ↑ LinkVálasz
 8. Hegyi József

  A seggarcú baromnak ! Az apró betűs részt sem olvasta el, mikor felvetted a hitelt ! És a bank a hibás ! Te csak tartottad a markodat !

  ↑ LinkVálasz
 9. Hegyi József

  “nyereségvágy az anyád. “Én Ft hitelt vettem fel 10 évre , többet fizettem érte, de kinyögtem! És most nyögjem ki az akkor jónak tűnő hiteleket is ! Ja hogy most csak a Bank a a hibás és a “seggarcú vigyorogva írta alá a szerződést ! Most meg fizesse az is aki nem vett fel hitelt! Na ki a seggarcú-barom?

  ↑ LinkVálasz
 10. Névtelen

  Helyes!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  ↑ LinkVálasz
 11. Névtelen

  Előttem kommentelő háttal a monitornak. Legalább olvasd el seggarc, amihez hozzászólsz.
  Nyereségvágy, anyád.

  ↑ LinkVálasz
 12. Névtelen

  Aki nem vett fel deviza hitelt az most fizessen !!! És mentsük meg Őket !
  Ki a fasz kényszerítette a hitel felvételre ! / ja a nyereségvágy/

  ↑ LinkVálasz

Minden vélemény számít!

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE