Tört magyar

Horthy Miklós születése

„Itt szeretnék pihenni, amíg haza nem visznek egy szabad Magyarországra”. Ez a kívánsága teljesült.

Nagy Imre és mártírtársai kivégzése

Nagy Imrét, Gimest, Losonczyt, Malétert és Szilágyit 1989. július 6-án a Legfelsőbb Bíróság felmentette az 1958-as vádak alól. Ezen a napon meghalt Kádár János

Magyarország a trianoni úton IV.

1919 január végén a Román Nemzeti Tanács a megszállt magyar területeken bevezette a román hivatalos nyelvet, és előírta a kötelező hűségeskü letételét.

Magyarország a trianoni úton III.

Az első világháborút követő Párizs környéki békerendszer új határokat húzott meg. Határokat, amelyek ezer esztendős gazdasági, kulturális emberi kapcsolatokat vágtak el.

Magyarország a trianoni úton II.

A győztes államok hatalmi gőgje, a Monarchia romjain megalakuló utódállamok mohósága és magyarellenessége nem sok jót jelzett Magyarország számára.

Magyarország a trianoni úton

A Monarchia szétesése és a magyar fegyverszüneti tárgyalások eredménytelensége hatalmas veszteséggel jártak az országra nézve.

Esze Tamás kuruc brigadéros halála

“Cum Deo pro patria et libertate” (Istennel a hazáért és szabadságért) Esze Tamás, egyik első megindítója a II. Rákóczi Ferenc Rákóczi-féle szabadságharcnak, akit a “csaták pajzsának” neveztek,

Buda vára magyar kézen

„Ön eddigi hadjáratát az ős Buda várának bevételével koszorúzta meg. Fővárosát a hazának, székhelyét a nemzetgyűlésnek és kormánynak visszaadta.”(Kossuth és Szemere gratulációja Görgei tábornoknak)

Klapka György honvédtábornok

Önként jelentkezett a honvéd hadseregbe 1848 júniusában, ahol százados lett a 6. zászlóaljban. Szeptemberében gróf Battyhány Lajos miniszterelnök Komáromba vezényelte,

Rajta vagy Talpra magyar?

1848.március 13-án este Petőfi egy híres verse kezdősorát veti papírra. A kezdősort, amely akkor így hangzott: „Rajta magyar, hí a haza”!

A kápolnai csata 1949 február

Alig öt hét múlva a Görgei vezette „lázadó csordák” kergették hadseregével együtt Pest – Budáig. A sikeresen induló tavaszi hadjárat első három vesztes összecsapása után I. Ferenc József leváltotta őt a hadsereg éléről.

Görgei Artúr a tudós és tábornok

Görgeit a 19. század legkiválóbb katonájának, lovagias és tiszta hősnek nevezte, akivel honfitársai méltatlanul bántak el.

A haza bölcsének halála

„A hazáért sok mindent kockáztathatunk. De a hazát kockáztatni nem szabad!” (Deák Ferenc)

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE