Történelem

Hannibál Róma rémálma, és a cannaei csata

|

Krisztus előtt 216. augusztus 2-án a nagy karthágói hadvezér, Hannibál Barkas szinte megsemmisített egy hatalmas római sereget a cannaei csatában. Hatszáz évvel korábban i.e. 814-ben Türosz föníciai kereskedői új várost alapítottak Afrika északi partján. Ez a város a mai Tunisz helyén állt. Kart-Hadásnak, azaz „újvárosnak” nevezték el.

A hosszú évszázadok alatt Karthágó befolyásos, és virágzó földközi- tengeri hatalommá fejlődik, és Rómának riválisává vált, mivel ibériai, szicíliai, szár gyarmatokkal is rendelkezett. I.e. 264-ben Rómával egy kisebb szicíliai viszály komolyra fordult. Kezdetét vette Rómával az első pun háború. Hannibál e háború alatt i.e. 247-ben született, nemesi családban. Az első pun háború alatt Karthágó elvesztette vagyona és birtokai nagy részét. Hannibál Hispániában nőtt fel, és meg tanulta gyűlölni a római rabigát, bosszút esküdött Róma ellen.

Hannibál megnyerő egyéniség volt, izmos termetű, és a krónikák szerint jóképű is. Huszonhét évesen már hadsereg élén állt. Huszonkilenc évesen pedig egy páratlanul merész és kockázatos vállalkozásba fogott. Célja az volt, hogy római területen vívja meg a háborút. A tengeri csatározást kerülte, mivel a római flotta, sokkal erősebb volt. Az Alpokon átkelve a pun hadvezér megoldotta ezt a kérdést.

E nevezetes nyári napon a Hannibal Barkasz vezette pun-gall-hispán összetételű vegyes haderő, a Cannea város alatt elterülő síkságon csatára sorakozik. Szemben a Terentius Varró és Aemilius Paulus konsulok vezette római-itáliai sereg sorakozik fel.

Varró gátlástalan, egy igazi politikai kalandor volt! A 217. évben megtartott konzulválasztáson nagy politikai viszályt okoz Róma életében. Hogy biztos legyen győzelmében fizetett agitátorokat alkalmaz. Ők felhergeli Róma polgárait, avval az érvel, hogy Varró egyszerű származású szavazzanak rá. Mivel a népnek joga van, hogy az egyik diktátor közülük kerüljön megválasztásra. A Szenátus gyorsan véget szeretne vetni ennek a hatalmukra nézve veszélyes közjátéknak, csakhogy Varró előre gondolkodik, közeli rokona nyilvánosan bevádolja a Szenátust és az összes előkelő származásút, hogy tudatosan elhúzzák a punokkal háborút. Tehát ők az okai Róma szerencsétlenségének. A módszer ismerős , ha félre akarod vezetni a tömegeket, hazudj nagyot! Azt mindig elhiszik. A konzul választó gyűlés határozatképtelen, majd másnap megválasztják Varrót a tisztségre.

A hadtörténelem, a Cannaei csatát Hannibál mesterművének tekinti, páratlan ritka totális győzelemnek, melyben zseniális a terv, és a terv végrehajtása hiba nélkül, tökéletesen történik. Érdekes módon állítja fel katonáit, középen a gall, hispán gyalogság, Livius szerint a gallok félmeztelenek. A hispánok fehér vászon tunikát viselnek, pajzs, kard a fegyverük.

Egy hosszan elnyúló, kidomborodó félholdra emlékeztetnek a hadsorok formája. A pún hadrend íves része a római arcvonal felé néz. A középhad pun gyalogsága három sorból állt és kis térközökkel követték egymást. Mögöttük helyezkedtek el az afrikai csapatok. Az ő felszerelésük, fegyverzetük szinte megegyezett a római katonákéval, mivel tőlük zsákmányolták azokat az előző győztes csatákban. A baloldalon a csatasorok a gall és hispán lovassággal végződött. A jobbszárnyat pedig a numida lovasság alkotta.

A centrumot maga Hannibál vezette, Mago nevű öccsével. A haditerv lényege az volt, hogy bekerítik az ellenséget, az ellenséges katonák ettől összetömörülnek, összezsúfolódnak, és csak a szélen tartózkodók tudnak harcolni a bekerítő erőkkel. Az ellensége formáció belsejében tartózkodók teljesen passzívak, a zsúfoltságtól a karjukat sem tudják felemelni. Hannibál előre feltételezi, hogy lovasai legyőzik római ellenfeleiket, így majd visszatérnek a csatatérre. A derékhad feladata az volt, hogy lassan hátrálva kiegyenesítse, majd homorú alakúra formálja a csatasorokat, így a római katonák mindinkább beljebb és beljebb haladnak a homorú sorok között, adott pillanatban, amikor a lovasság hamarosan visszatér a csatamezőre, a pihent afrikai csapatok megkezdik a római alakzat bekerítését oldalról. Hátulról pedig a pun lovasság támad, innen már egy kíméletlen vérfürdő a harc vége.

Az is volt. Egyes történészek szerint a római haderő elvesztette a haderejének a 80 százalékát. A cannaei ütközetet a hadtörténet egyik legtökéletesebb bekerítő hadmozdulata döntötte el. Ez Hannibál, és Karthágó legszebb diadala. A csata a későbbi a katonai iskolák és akadémiák alapvető tananyaga lett. Hannibál hadvezéri zsenialitása révén a punok a nyilvánvaló hátrányok, és nehézségek ellenére fölényes győzelmet arattak.

Hannibál még a győzelem ellenére sem érzi magát elég erősnek, hogy Rómát megostromolja. Felszólítja Rómát, hogy adják meg magukat, azonban a Szenátus határozottan elutasítja az ultimátumot.

Cannae döntő győzelem klasszikus példája volt minden jelentősebb hadvezérnek, Nagy Sándortól Napóleonig. De Cannae több is lehetett volna. Amint egyik hadvezére, Mahrabál is szemére vetette, Hannibál képes volt a győzelemre, annak kihasználását viszont elmulasztotta. Róma nem minden szövetségese nem lázadt fel. Róma serege lassan magához tért, Hannibál pedig több évnyi hiábavaló hadakozás után kénytelen volt visszatérni Afrikába. Ahol is Záma mellett nemcsak egy csatát, de a háborút is elvesztette.

Hannibál akkora félelmet ébresztett a rómaiakban, hogy a szülők még évtizedekig vele ijesztgették a rakoncátlan lurkóikat: „Hannibál ad portas!” Hannibál a kapuk előtt!!

Hozzászólások

Hozzászólás írása ↓
  1. Szamos Miklós

    Hogy Nagy Sándor is Hannibáltól vette a példát??!!
    Nagy Sándor egy századdal öregebb volt!!! Így írják a történelmet!!?

    ↑ LinkVálasz

Minden vélemény számít!

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE